The SAGE handbook of social work research

This handbook aims to provide a comprehensive account of the state of the art of social work research internationally.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Materialtyper:
Leverantör:
SAGE
Alternativ titel:
Handbook of social work research
Användningsvillkor
Skriva ut artikel eller kapitel Tillåtet
Ladda ner artikel eller kapitel Tillåtet
Trycka kurskompendium Tillåtet
Scholarly sharing Tillåtet
Fjärrlån Tillåtet
Print, fax or secure electronic transmission: "/.../not more than ten percent (10%) of any individual book/journal issue/.../not more than five percent (5%) of the total database content. Copyright notices shall be included on all ILL transmissions."