Translation studies bibliography

Translation Studies Bibliography covers material related to transfer and mediation, intra- and interlingual translation, intercultural communication, adaptation, interpreting, localization, multimedia translation, language mediation, terminology and documentation.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Leverantör:
John Benjamins Pub. Co
Alternativ titel:
TSB