UR access

UR access ger svenska lärosäten tillgång till allt streamat material, radio- och TV-program, som Utbildningsradion tillhandahåller. Inloggning sker via SWAMID (x-konto eller studentkonto).

Tillgänglig för Göteborgs universitet
Materialtyper:
Leverantör:
Sveriges utbildningsradio UR
Alternativ titel:
Utbildningsradion