Vipunen

Vipunen är den finska utbildningsförvaltningens statistiktjänst. I tjänsten finner du statistik- och indikatoruppgifter för utbildningen inom olika sektorer och placeringen efter utbildningen, forskning som har bedrivits vid högskolorna samt befolkningens utbildningsstruktur och studerandenas socioekonomiska bakgrund.

Fritt tillgänglig
Leverantör:
Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen (Finland)