Evakuering av Samhällsvetenskapliga biblioteket

Med anledning av Västlänksarbetet evakueras biblioteket fram till hösten 2024. Detta innebär att verksamheten och större delen av samlingarna flyttar till tillfälliga lokaler.

Exteriörbild av Samhällsvetenskapliga biblioteket

Västlänkens byggnadsarbete vid Samhällsvetenskapliga biblioteket pågår i två faser:

  • Fas 1: 1 januari 2022 – september 2022, grundförstärkning
  • Fas 2: hösten 2022 – hösten 2024, bygge av tågtunnel

Under fas 1 kan bibliotekets lokaler inte användas alls eftersom värme, ventilation och IT inte fungerar. Under fas 2 kommer byggandet av tågtunneln som ska gå rakt under huset innebära så stora störningar att ordinarie verksamhet inte kan pågå i byggnaden på Vasagatan 2. Därför kommer evakueringslokalen att fortsatt behöva användas.

Biblioteket har flyttat till Föreningsgatan

Fram till hösten 2024 håller Samhällsvetenskapliga biblioteket till på Föreningsgatan 20, i samma kvarter som Göteborgs universitets stora tentamenssal. 

Bibliotekets service kvarstår

Bibliotekets fortsätter att erbjuda samma service som vanligt i de nya lokalerna på Föreningsgatan:

  • Bemannad informationsdisk
  • Låna och återlämna böcker
  • Hämta beställda böcker och fjärrlån
  • Wifi med GU-konto

Böcker, tidskrifter och kursböcker flyttar med

Eftersom evakueringslokalen är mindre får inte alla samlingar plats. Vi har prioriterat utrymme för studieplatser och utrymme för de samlingar som används oftast och av flest personer. Följande samlingar har flyttat med till Föreningsgatan:

  • Tidskrifter
  • Kursböcker
  • Övriga böcker

Mikrofilmer och tidningslägg (äldre tryckta dagstidningar) har inte flyttats med.

Studieplatser – alla typer, men färre

Det finns 100 studieplatser på Föreningsgatan jämfört med de drygt 400 platser som finns i bibliotekets ordinarie lokaler på Vasagatan. Universitetets fastighetsenhet arbetar just nu för att skapa fler studieplatser i Pustervik nära Järntorget.

Studieplatserna i de nya lokalerna på Föreningsgatan är av typen tyst läsesal, grupprum i olika storlekar samt två stycken lässtudios för personer med läs- och skrivnedsättning. Det finns också en undervisningssal (en ALC-sal, active learning classroom) med plats för 24 studenter. När biblioteket inte har bokad undervisning erbjuds studieplatser även i undervisningssalen.

Ekonomiska biblioteket, som ligger nära Samhällsvetenskapliga fakulteten, har drygt 400 studieplatser och utökar till mer generösa öppettider från vårterminen 2022. I och med Samhällsvetenskapliga bibliotekets flytt till Föreningsgatan finns det totalt 1 300 studieplatser på universitetsbiblioteket. De finns utspridda på universitetsbibliotekets alla åtta bibliotek och får användas av alla studenter. Information om antal studieplatser och öppettider finns på respektive bibliotekssida.

Datorn med digitaliserade dagstidningar har flyttat

Bibliotekets dagstidningsdator, med full tillgång till databasen Svenska dagstidningar, har flyttat tvärs över gatan till Ekonomiska biblioteket. Här kan du läsa digitaliserad svensk dagspress nyare än 115 år. Som tidigare kan du boka tid vid dagstidningsdatorn. Dagstidningar som äldre än 115 år finns fritt tillgängliga på tidningar.kb.se.

Mikrofilmer och tidningslägg är kvar på Vasagatan

På grund av platsbrist har samlingarna med mikrofilmer och tidningslägg (äldre tryckta dagstidningar i original) lämnats kvar i det stängda huset på Vasagatan. Tillgången till detta material är därför tillfälligt begränsad. Det är möjligt att istället beställa fram mikrofilmer och tidningslägg till Humanistiska biblioteket, under förutsättning att materialet inte finns att tillgå i digital form.

Tips! Du kan själv se om innehållet i tidningsläggen och mikrofilmerna finns åtkomligt digitalt via databaserna Svenska dagstidningar och Mediearkivet. Det är också möjligt att beställa kopior ur tidningslägg från Kungliga biblioteket i Stockholm.

Tillgänglighet i lokalerna

De nya lokalerna på Föreningsgatan har ingen hiss vid huvudentrén. Personer som inte kan använda trappor samt varutransporter hänvisas till entrén från gården, Viktoriagatan 30 A.  

Tidsplan för flytten

Evakueringen pågår från januari 2022 till hösten 2024. Under hösten 2024 beräknas biblioteket kunna flytta tillbaka till lokalerna på Vasagatan.