Evakuering av Samhällsvetenskapliga biblioteket

Med anledning av Västlänksarbetet kommer biblioteket evakueras från mitten av december 2021 till hösten 2024.

Exteriörbild av Samhällsvetenskapliga biblioteket

Västlänkens byggnadsarbete vid Samhällsvetenskapliga biblioteket kommer att pågå i två faser:

  • Fas 1: 1 januari 2022 – september 2022, grundförstärkning
  • Fas 2: hösten 2022 – hösten 2024, bygge av tågtunnel

Under fas 1 kan bibliotekets lokaler inte användas alls eftersom värme, ventilation och IT inte fungerar. Under fas 2 kommer byggandet av tågtunneln som ska gå rakt under huset innebära så stora störningar att ordinarie verksamhet inte kan pågå i byggnaden på Vasagatan 2. Därför kommer evakueringslokalen att fortsatt behöva användas.

Biblioteket flyttar till Föreningsgatan

Från 20 december 2021 till hösten 2024 kommer Samhällsvetenskapliga biblioteket hålla till på Föreningsgatan 20, i samma kvarter som Göteborgs universitets stora tentamenssal. 

Öppettider på Föreningsgatan

Från vårterminen kommer öppettiderna på Föreningsgatan att bli måndag–torsdag 8.00–20.00, fredag 8.00–19.0 och lördag 10.00–16.00.

Ekonomiska biblioteket tar över Samhällsvetenskapliga bibliotekets nuvarande generösa öppettider, med start vårterminen 2022. Detta eftersom Ekonomiska biblioteket erbjuder fler studieplatser. Ekonomiska bibliotekets nya öppettider blir måndag–torsdag 8.00–22.00, fredag 8.00–20.00 och lördag–söndag 10.00–18.00.

Bibliotekets service kvarstår

Bibliotekets fortsätter att erbjuda samma service som vanligt i de nya lokalerna på Föreningsgatan:

  • Bemannad informationsdisk
  • Låna och återlämna böcker
  • Hämta beställda böcker och fjärrlån
  • Wifi med GU-konto

Böcker, tidskrifter och kursböcker flyttar med

Eftersom evakueringslokalen är mindre får inte alla samlingar plats. Vi har prioriterat utrymme för studieplatser och utrymme för de samlingar som används oftast och av flest personer. Följande samlingar flyttar med till Föreningsgatan:

  • Tidskrifter
  • Kursböcker
  • Övriga böcker

Mikrofilmer och tidningslägg (äldre tryckta dagstidningar) flyttar inte med.

Studieplatser – alla typer, men färre

Det kommer att bli drygt 100 studieplatser på Föreningsgatan jämfört med dagens drygt 400. Universitetets fastighetsenhet arbetar just nu för att hitta lokaler som kan möta behovet av ytterligare studieplatser.

Studieplatserna i de nya lokalerna kommer vara av typerna tyst läsesal, grupprum i olika storlekar samt två stycken lässtudios för personer med läs- och skrivnedsättning. Det kommer också att finnas en undervisningssal (en ALC-sal, active learning classroom) med plats för 24 studenter. När biblioteket inte har bokad undervisning erbjuds studieplatser även i undervisningssalen.

Ekonomiska biblioteket, som ligger nära Samhällsvetenskapliga fakulteten, har drygt 400 studieplatser och kommer att utöka till mer generösa öppettider under evakueringsperioden. När Samhällsvetenskapliga biblioteket har flyttat kommer det att finnas totalt 1 300 studieplatser på universitetsbiblioteket. De finns utspridda på universitetsbibliotekets alla åtta bibliotek och får användas av alla studenter. Information om antal studieplatser finns på respektive bibliotekssida.

Våra bibliotek

Mikrofilmer och tidningslägg blir kvar på Vasagatan

På grund av platsbrist måste samlingarna med mikrofilmer och tidningslägg (äldre tryckta dagstidningar i original) lämnas kvar i det stängda huset på Vasagatan. De blir därmed otillgängliga från 13 december 2021. Vi kommer dock att göra enstaka undantag för medarbetare vid Göteborgs universitet, som från måndag 10 januari kommer att kunna beställa fram ur samlingarna på Vasagatan och läsa materialet på Humanistiska biblioteket. Från hösten 2022 hoppas vi kunna erbjuda viss tillgång till samlingarna på Vasagatan igen. Exakt när och hur är inte bestämt ännu.

Passa på att använda mikrofilmerna och tidningsläggen innan bibliotekets stängning. Du som är forskare och behöver använda de äldre dagstidningarna innan evakueringen bör beställa fram tidningsläggen i god tid. Ange gärna om du behöver tillgång till tidningarna längre än brukliga två veckor. Läsning av tidningslägg går bra fram till och med vecka 49 i december, och sker som vanligt på plan 4 i bibliotekets nuvarande lokaler på Vasagatan.

Tips! En del av innehållet i tidningsläggen och mikrofilmerna finns åtkomligt digitalt via databaserna Svenska dagstidningar och Mediearkivet. Det är också möjligt att beställa kopior ur tidningslägg från Kungliga biblioteket i Stockholm.

Tillgänglighet i lokalerna

De nya lokalerna på Föreningsgatan har ingen hiss vid huvudentrén. Personer som inte kan använda trappor samt varutransporter hänvisas till entrén från gården, Viktoriagatan 30 A.  

Tidsplan för flytten

13 – 15 december 2021
Källarplan samt plan 4 och 5 på biblioteket på Vasagatan är stängda. Grupprum och lässtudios är stängda. Hissen är stängd. Endast entréplan är öppet, med tillgång till läsesalar och kursböcker.

16 – 19 december 2021
Biblioteket på Vasagatan är helt stängt.  

20 december 2021
Biblioteket öppnar på Föreningsgatan. 

Hösten 2024
Biblioteket flyttar tillbaka till Vasagatan.