Arkiv

Universitetsbibliotekets arkiv består av sammanhållna handlingar från olika personer och föreningar.

Bibliotekets arkiv i Alvin

Ett urval av bibliotekets arkiv är förtecknade i den nationella kulturarvsplattformen Alvin.

Vad är ett arkiv?

Ett arkiv är ett sammanhållet bestånd av handlingar från en arkivbildares verksamhet. En arkivbildare kan till exempel vara en person eller en förening.

Hitta och beställa ur arkiven

Arkiven finns på Humanistiska biblioteket och KvinnSam. Arkiven är placerade i ett stängt magasin, och materialet är inte sökbart i Supersök. För att ta reda på hur du hittar och beställer fram materialet får du istället söka i Alvin eller kontakta Humanistiska biblioteket eller KvinnSam.

Specialläsesalen

På Humanistiska biblioteket finns en specialläsesal som är avsedd för studier av universitetsbibliotekets mest ömtåliga och värdefulla material. Här kan du läsa handskrifter, specialsamlingar och rariteter.

Om specialläsesalen

Kontakta oss om arkiven

Kontakta oss om du har frågor om arkiven eller för att beställa fram material.

  • Beskriv din fråga