Beställ handskrifter

Du som behöver universitetsbibliotekets handskrifter för ditt forskningsarbete kan beställa fram materialet till specialläsesalen på Humanistiska biblioteket.

Så beställer du handskrifter

Fyll i beställningsformuläret för att beställa fram en handskrift som du hittat i Alvin eller andra källor. Observera att du endast kan beställa de handskrifter som finns på Göteborgs universitetsbibliotek.

Gör så här för att beställa fram en handskrift till specialläsesalen:

  1. Sök upp handskriften i Alvin eller i bibliotekets övriga förteckningar.
  2. Beskriv vilket material du vill beställa. Ange arkivsignum och volymnummer. Klistra gärna in Alvins länk till posten i beställningsformuläret.
  3. Ange ditt namn, adress, lärosäte och numret på ditt GU-kort eller bibliotekskort.
  4. Beskriv gärna syftet med din forskning.
  • Beskriv din fråga

Läs materialet i specialläsesalen

När vi tagit fram materialet får du ett meddelande om att det finns tillgängligt för dig i specialläsesalen på Humanistiska biblioteket.

Du behöver ett giltigt GU-kort eller bibliotekskort för att läsa handskrifter. Du som inte har något svensk personnummer kan istället fylla i en ansökningsblankett som finns i läsesalens expedition. I detta fall behöver du inget bibliotekskort. Ta med giltig legitimation.

Utöver bibliotekets allmänna lånevillkor finns särskilda regler för användningen av handskrifterna och annat unikt material i specialläsesalen.

Regler för specialläsesalen