Villkor för användning av e-böcker

När du ska läsa, skriva ut eller ladda ner en e-bok behöver du veta vilka användningsvillkor som gäller hos de olika leverantörerna och förlagen. Villkoren kan variera mycket.

Leverantörer och förlag

E-böckerna får endast användas för personligt bruk eller i undervisnings- och forskningssyfte, om inget annat anges.

Biblioteca Italiana Zanichelli

 • Utskrift: Enstaka kapitel.
 • Nedladdning: Hela böcker.

Books@Ovid

 • Utskrift och kopiering: Enstaka kapitel och artiklar.

Brill Online Reference Works

 • Utskrift och kopiering: Enstaka kapitel och artiklar.

CABI ebooks Leasure tourism

 • Utskrift och kopiering: Enstaka kapitel och artiklar.
 • Övrigt: Fyra samtidiga användare.

Cambridge Books Online

 • Utskrift och kopiering: Enstaka kapitel.
 • Nedladdning: Kapitel går att ladda ner som pdf-filer. Du behöver Adobe Reader eller valfri pdf-läsare för att ladda ner och läsa e-böckerna.

Cambridge Histories Online

 • Utskrift och kopiering: Reglerna för utskrift varierar mellan olika samlingar. Generellt gäller att du får skriva ut eller kopiera ett kapitel eller max 5 % av en hel bok..
 • Nedladdning: Reglerna för nedladdning varierar mellan olika samlingar. Generellt gäller att du får ladda ner ett kapitel eller max 5 % av en hel bok.

De Gruyter Online

 • Utskrift och kopiering: Enstaka kapitel och artiklar.

Early English Books Online (EEBO)

 • Utskrift och kopiering: Hela böcker, med undantag för de verk som har upphovsrättsskyddade texter. Dessa texter kan du inte ladda ner eller skriva ut.

Early European Books (EEB)

 • Utskrift och kopiering: Hela böcker, med undantag för de verk som har upphovsrättsskyddade texter. Dessa texter kan du inte ladda ner eller skriva ut.

Ebook Central

 • Utskrift och kopiering: Max 20 % av en bok.
 • Nedladdning: 1-3 dagar.
 • Nedladdning till dator: Du behöver Adobe Digital Editions och skapa ett eget konto på Adobe.
 • Nedladdning till mobil eller surfplatta: Du behöver Bluefire Reader eller valfri läsare som stöder Adobe Digital Editions.
 • Övrigt: Du måste alltid logga in med ditt GU-konto för att komma åt e-böcker från Ebook Central, även om du sitter inom Göteborgs universitets nätverk.

EBSCO eBook Collection

 • Utskrift: Max 60 sidor per session.
 • Nedladdning till dator: Du behöver Adobe Digital Editions och skapa egna konton på EbscoHost och Adobe.
 • Nedladdning till mobil eller surfplatta: Ladda ner EBSCO eBooks.
 • Övrigt: Villkoren för antal samtidiga användare varierar. Mellan en eller tre samtidiga användare, eller obegränsat antal användare.

Elsevier eLibrary

 • Utskrift och kopiering: Upp till 5 % av en bok inom en 24-timmarsperiod.

Elsevier/Science Direct

 • Utskrift och kopiering: Enstaka kapitel och artiklar.
 • Nedladdning: E-böckerna är tillgängliga i pdf-format. Varje kapitel ligger i ett separat pdf-dokument som du kan läsa på skärmen eller spara ner.
 • Övrigt: Pdf-filerna fungerar med text-till-tal-programvara.

Emerald eBook Series

 • Utskrift: Enstaka kapitel.
 • Nedladdning: Enstaka kapitel.
 • Övrigt: Pdf-filerna fungerar med text-till-tal-programvara.

Gale Virtual Reference Library (GVRL)

 • Utskrift och kopiering: Enstaka kapitel och artiklar.
 • Nedladdning: Flertalet artiklar går att ladda ner som vanliga pdf-filer utan någon begränsning. Du behöver Adobe Reader eller valfri pdf-läsare för att läsa dem.
 • Övrigt: Pdf-filerna fungerar med text-till-tal-programvara. Du kan lyssna på artikeln eller ladda ner den som en MP3-fil.

IMF e-Library

 • Utskrift: Kapitel, hela e-böcker och artiklar.
 • Nedladdning: Du kan ladda ner e-böckerna i följande format: pdf, ePub, MOBI.

Loeb Classical Library

 • Utskrift och kopiering: Delar av materialet.

The Making of the Modern World (Gale)

 • Utskrift och kopiering: Enstaka kapitel.
 • Nedladdning: Enstaka kapitel.

OECD iLibrary

 • Utskrift och kopiering: Hela böcker.
 • Nedladdning: Hela böcker.
 • Övrigt: Du kan inkludera utdrag ur OECD-publikationer, databaser och multimediaprodukter i ditt eget dokument, presentationer, bloggar, hemsidor och undervisningsmaterial. Du måste ange korrekt källhänvisning.

Oxford English Dictionary

 • Utskrift och kopiering: Enstaka kapitel och artiklar.
 • Nedladdning: Du kan ladda ner och spara artiklar om du skapar ett personligt konto.

Oxford Handbooks Online

 • Utskrift och kopiering: Enstaka kapitel eller upp till 5 % av en hel bok.
 • Nedladdning: Enstaka kapitel eller upp till 5 % av en hel bok.
 • Övrigt: Pdf-filerna fungerar med text-till-tal-programvara.

Oxford Reference Online

 • Utskrift och kopiering: Enstaka kapitel.
 • Nedladdning: Du kan ladda ner och spara artiklar om du skapar ett personligt konto.

Oxford Scholarship Online

 • Utskrift och kopiering: Enstaka kapitel eller upp till 5 % av en hel bok.
 • Nedladdning: Enstaka kapitel eller upp till 5 % av en hel bok.
 • Övrigt: Pdf-filerna fungerar med text-till-tal-programvara. Sex samtidiga användare.

The New Palgrave Dictionary of Economics

 • Utskrift och kopiering: Enstaka kapitel, men max 1 % av en bok.
 • Nedladdning: Fulltext finns endast som HTML och kan inte laddas ner.
 • Övrigt: HTML-filerna fungerar med text-till-tal-programvara.

SAGE Knowledge

 • Utskrift och kopiering: Rimlig mängd av en bok.
 • Nedladdning: Rimlig mängd av en bok.
 • Övrigt: HTML-filerna fungerar med text-till-tal-programvara.

SAGE Research Methods Online

 • Utskrift och kopiering: Rimlig mängd av en bok.
 • Nedladdning: Rimlig mängd av en bok.
 • Övrigt: HTML-filerna fungerar med text-till-tal-programvara.

Springer e-books

 • Utskrift och kopiering: Enstaka kapitel och artiklar.
 • Nedladdning: Enstaka kapitel och artiklar.
 • Övrigt: Pdf-filerna fungerar med text-till-tal-programvara. HTML-filerna fungerar inte med text-till-tal-programvara.

SpringerProtocols

 • Utskrift och kopiering: Enstaka kapitel och artiklar.
 • Nedladdning: Enstaka kapitel och artiklar.

Taylor & Francis ebooks

 • Utskrift och kopiering: Du får skriva ut och kopiera men endast för personligt bruk.
 • Nedladdning: Böckerna går att ladda ner utan begränsning. Antingen hela boken eller på kapitelnivå.
 • Övrigt: E-böcker med PDF-filer som är större än 200 MB går inte att ladda ner, men de kan läsas online utan begränsningar. Göteborgs universitetsbibliotek har endast tillgång till ett mindre antal böcker på plattformen.

Thieme Ebook Library

 • Utskrift och kopiering: Enstaka kapitel och artiklar.
 • Nedladdning: Enstaka kapitel och artiklar.
 • Övrigt: Pdf-filerna fungerar med text-till-tal-programvara.

Thieme Teaching Assistant Anatomy

 • Utskrift och kopiering: Det är tillåtet att skriva ut bilder för att komplettera en presentation, prov eller annat undervisningsmaterial. Det får dock inte överstiga 200 exemplar per presentation. Du måste ange korrekt källhänvisning.

Wiley Online Library

 • Utskrift och kopiering: Enstaka kapitel och artiklar.
 • Övrigt: Pdf-filerna fungerar med text-till-tal-programvara.

Kontakta oss om e-böcker

Kontakta biblioteket om du behöver hjälp med att skriva ut, ladda ner eller läsa e-böcker.

 • Beskriv din fråga