Återgång till ordinarie regler för omlån under hösten

5 oktober 2020

Måndag 2 november försvinner automatiska omlån av kursböcker och en del annat material. Dessa tillfälliga automatiska omlån infördes på grund av covid-19. Du kommer istället att kunna låna om ditt material själv i Mina lån, så länge ingen står i kö.

Automatiska omlån av kursböcker försvinner 2 november

På grund av covid-19 införde biblioteket i våras automatiska omlån av allt lånat material, för att minska besöken till biblioteken. Nu återgår vi stegvis till ordinarie regler för omlån. Detta innebär att antalet automatiska omlån minskar under oktober, och stängs av helt för kursböcker och en del annat material måndag 2 november.

Låna istället om själv i Mina lån

När de automatiska omlånen försvinner i november kommer du istället själv att kunna låna om kursböcker och annat material i Mina lån, förutsatt att ingen står i kö. Tänk på att låna om eller återlämna i tid, för att undvika förseningsavgift.

Du får alltid ett SMS eller e-postmeddelande från biblioteket när lånetiden går ut. Uppdatera din e-postadress och telefonnummer i Mina lån för att inte missa meddelanden från biblioteket.

Till Mina lån

Ordinarie regler för automatiska och manuella omlån

Från måndag 2 november gäller alltså ordinarie regler när du lånar böcker och annat material på universitetsbiblioteket.

För studenter och allmänhet:

  • Kursböcker: 14 dagars lånetid, därefter max 4 manuella omlån om ingen står i kö.
  • Vanliga böcker: 30 dagars lånetid, därefter max 4 manuella omlån om ingen står i kö.
  • Tidskrifter: 14 dagars lånetid, därefter max 4 manuella omlån om ingen står i kö.

För medarbetare på Göteborgs universitet:

  • Kursböcker: 14 dagars lånetid, därefter 4 manuella omlån om ingen står i kö.
  • Vanliga böcker: 30 dagars garanterad lånetid. Därefter max 35 automatiska omlån så länge ingen står i kö.
  • Tidskrifter: 14 dagars garanterad lånetid. Därefter max 77 automatiska omlån så länge ingen står i kö.

Kontakta oss

Kontakta biblioteket om du har frågor om lånereglerna.

  • Beskriv din fråga