Höstens drop-in om talböcker

5 juli 2019

Studenter som behöver lässtöd har rätt till anpassad kurslitteratur. Göteborgs universitetsbibliotek bjuder nu in till drop-in där vi berättar mer om talböcker, appar, programvaror och lässtudio.

Drop-in för dig som behöver lässtöd

  • Vi ger tips hur du laddar ner talböcker och lyssnar på dem
  • Vi visar hur du hämtar stödprogram från Studentportalen
  • Vi berättar mer om vilken service vi ger och svarar på frågor

Vi erbjuder drop-in på följande tider:

Välj ett tillfälle som passar dig.

  • Måndag 9 september 15:00 - 17:00 på Pedagogiska biblioteket
  • Tisdag 10 september 13:00 - 14:00 på Humanistiska biblioteket i seminarierum 2
  • Onsdag 11 september 10:00 - 12:00 på Biomedicinska biblioteket
  • Torsdag 12 september 10:00 -12:00 på Samhällsvetenskapliga biblioteket, plan 1 (grupprum Pontus och Lässtudion)
  • Fredag 13 september 10:00 - 12:00 på Ekonomiska biblioteket, vid lånedisken

Välkommen att droppa in och ta en fika!

Mer information om läs- och skrivstöd hittar du här.

Drop-in för dig som behöver lässtöd höstterminen 2019