Kriterium på Bokmässan - den vetenskapliga bokens framtid

9 oktober 2019

Se filmen där Åsa Arping intervjuar författaren Annika Berg som har skrivit boken De samhällsbesvärliga: Förhandlingar om psykopati och kverulans i 1930- och 40-talens Sverige.

Boken De samhällsbesvärliga: Förhandlingar om psykopati och kverulans i 1930- och 40-talens Sverige handlar om hur den vetenskapliga boken ska möta kraven på högkvalitativ granskning och öppen tillgång. Ett av svaren är Kriterium.

Den vetenskapliga boken

Medverkande i filmen: Åsa Arping, Göteborgs universitet, huvudredaktör för Kriterium och Annika Berg, Stockholms universitet.

Kriterium

Kriterium är en plattform för granskning, publicering, spridning och kvalitetsmärkning av högkvalitativa vetenskapliga böcker och innebär att boken ska finnas fritt digitalt tillgänglig, (Open Access).

Information om Kriterium