Testperiod: Artfilms digital och Babel Scores

19 januari 2021

Studenter och anställda vid Göteborgs universitet har tillgång till resursen Artfilms Digital till den 22 februari och till Babel Scores: Contemporary music online till den 7 februari.

Artfilms digital

Artfilms Digital är en videostreamingtjänst för akademiska bibliotek. Tjänsten erbjuder tusentals filmer för konstutbildning och konstutövare. Samlingen innefattar material från Australien, Storbritannien, USA, Tyskland, Danmark, Frankrike, Ungern, Kanada, Schweiz, Pakistan, Indonesien, Afrika och Japan.

Till Artfilms digital

Babel Scores: Contemporary music online

Babel Scores är en resurs som främjar ny musik komponerad under de senaste 40 åren. Det erbjuder kompletta digitaliserade partitur och strömmade ljudinspelningar av verk av flera hundra aktiva kompositörer. Tjänsten innehåller en partiturläsare och biografier om kompositörerna.

Till Babel Scores

Kontakta oss med dina synpunkter

Hör gärna av dig till biblioteket under testperioden och berätta vad du tycker om Artfilms digital och Babel Scores. Din återkoppling är viktig för oss när vi tar ställning till om vi bör köpa in resurser.

  • Beskriv din fråga