Tjänsten Svensk mediedatabas tillgänglig för distansforskning

21 april 2020

Tjänsten Svensk mediedatabas (SMDB) blir åtkomlig på distans vid universitet tack vare ett tillfälligt avtal mellan Kungliga biblioteket (KB) och upphovsrättsorganisationen Copyswede.

Om avtalet

I SMDB finns över tio miljoner timmar audiovisuellt material, det vill säga radiosändningar, tv-program, film och musik. Forskare som vill ta del av materialet måste i vanliga fall besöka KB i Stockholm. Med hjälp av det tillfälliga avtalet kan forskare nu ta del av materialet via fjärraccess.

Avtalet gäller fram till den 30 augusti 2020. SMDB är endast åtkomlig på distans för forskare på lägst forskarstudentnivå med formell anknytning till ett akademiskt lärosäte eller ett forskningsinstitut. Det tillfälliga avtalet möjliggör även för forskare att ge studenter tillgång till relevant material i sin undervisning.

Mer information om avtalet hos Kungliga biblioteket

Om Svensk mediedatabas

Svensk mediedatabas (SMDB) är KB:s katalog över den svenska utgivningen av radio, tv, musik, film, video, datorspel och multimedia.

Alla kan söka i katalogen utan inloggning. Men för att titta och lyssna på material ur samlingarna krävs av upphovsrättsskäl att man utför en särskild forskningsuppgift.

KB kompletterar löpande tjänsten med både med historiskt och dagsaktuellt innehåll. Intresserade forskare kontaktar KB via info@kb.se.

Till SMDB