Studentsnabben - öppna lunchföreläsningar för studenter

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier.

Studentsnabben via Zoom

Tills vidare kommer inte vårens tillfällen ges på biblioteken, men flera tillfällen kommer ges via Zoom. Länkar till Zoom finns i programmet.

Program våren 2020

Complete Anatomy

Complete Anatomy är en tredimentionell anatomisk lärplattform som låter dig studera den mänskliga anatomin in i minsta detalj. Bibliotekarie Malin Rydell Won berättar hur du kommer igång med den och visar hur den funkar.
Datum: 19/2
Tid: 12.30-12.50
Plats: Hälsovetarbackens bibliotek

Strukturerad sökning i PubMed & Cinahl

Strukturerad sökning i PubMed & Cinahl. Ska du skriva uppsats och behöver utföra en strukturerad informationssökning? Kom och lär dig hur du ska tänka när du söker men även hur du bäst redovisar din metod.
Datum: 4/3
Tid: 12.30-12.50
Plats: Hälsovetarbackens bibliotek

Databaser inom samhällsvetenskap

Behöver du hitta vetenskapliga artiklar inom samhällsvetenskap? Då har vi ett stort antal databaser för sig. Vi guidar dig i vilken som passar ditt ämne bäst och hur du får det mesta ut av din sökning.
Datum: 12/3, 2/4 och 14/5
Tid: 12.00-12.20
Plats: https://gu-se.zoom.us/j/445907602
Arrangör: Samhällsvetenskapliga biblioteket

Studenternas val på Hälsovetarbacken

Studenternas val betyder att innehållet bestäms nära inpå tillfället och tanken är att det kan vara studenterna som föreslår ämne utifrån behov och önskemål.
Datum: 18/3 , 15/4, 13/5
Tid: 12.30-12.50
Plats: Hälsovetarbackens bibliotek

Systematiska litteraturöversikter inom samhällsvetenskap

Ska du göra en systematisk litteraturöversikt inom samhällsvetenskap? Eller vill du inspireras av metoden för en mer strukturerad informationssökning? Vi visar våra bästa tips för sökningen.
Datum: 19/3, 16/4 och 28/5
Tid: 12.00-12.20
Plats: https://gu-se.zoom.us/j/445907602
Arrangör: Samhällsvetenskapliga biblioteket

Tips för studieteknik

Våra bästa tips för att underlätta dina studier. Vi visar bland annat programmet Tortalk som läser upp text från din skärm.
Datum: 26/3, 23/4 och 7/5
Tid: 12.00-12.20
Plats: https://gu-se.zoom.us/j/445907602
Arrangör: Samhällsvetenskapliga biblioteket

Tips om akademiskt skrivande

Tycker du att det är svårt att skriva akademisk text? Britt Klintberg, språkhandledare vid ASK (Enheten för akademiskt språk), ger konkreta tips om hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande.
Datum: 1/4
Tid: 12.30-12.50
Plats: Hälsovetarbackens bibliotek

Queera sökningar

Att få till bra queera litteratursökningar är inte alltid det lättaste i hetero- och cisnormativa (sök)system. Vi tipsar om sökstrategier med exempel i några olika databaser.
Datum: 29/4
Tid: 12.30-12.50
Plats: Hälsovetarbackens bibliotek

Sista fixet i Word före inlämning

Skriver du i Word och tycker det är knepigt att få till sidnumrering, stående och liggande format i samma dokument? Har du andra frågor och problem? Kom och lär dig några enkla trix som löser dem.
Datum: 27/5
Tid: 12.30-12.50
Plats: Hälsovetarbackens bibliotek

Kontakta oss om Studentsnabben

Kontakta oss om du har frågor, eller vill föreslå ämnen för Studentsnabben.

  • Beskriv din fråga