Redogörelse för webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att universitetsbibliotekets webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla besökare, oavsett vilka hjälpmedel besökarna använder. Kontakta oss om du upplever hinder när du använder webbplatsen.

Brister på www.ub.gu.se

Vårt mål är att uppnå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 på nivå AA. Bibliotekets webbplats lanserades den 12 juni 2019. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla tillgänglighetskriterier i WCAG 2.1. Några kända brister:

  • Webbplatsens videoklipp har inga textalternativ.
  • Några PDF-dokument är inte tillgänglighetsanpassade.
  • Vissa input-fält och knappar saknar Aria-labels.
  • Några grafiska element som fungerar som länkar saknar länktext.

Datum för tillgänglighetstester

Det senaste testet av webbplatsens tillgänglighet utfördes den 3 juni 2019. Under hösten 2019 kommer vi att utföra ytterligare tester.

Det här utlåtandet kommer att uppdateras

När officiella riktlinjer för utlåtanden om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa den här redogörelsen efter dessa. Redogörelsen uppdaterades senast 4 juni 2019.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Till Myndigheten för digital förvaltning

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du upplever brister eller behöver hjälp för att använda webbplatsens innehåll och tjänster. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den service du har rätt till.

  • Beskriv din fråga