Tillgänglighet för ub.gu.se

Göteborgs universitetsbibliotek står bakom ub.gu.se. Här redogör vi för hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet och beskriver kända tillgänglighetsproblem. Här får du också information om vilka kontakter du kan ta om du upptäcker fler problem.

Vi strävar efter att universitetsbibliotekets webbplats som helhet ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla besökare, oavsett vilka hjälpmedel besökarna använder. Vårt mål är att uppnå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 på nivå AA.

Hur tillgänglig är bibliotekets webbplats?

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att delar av ub.gu.se är tillgänglig, men att det finns vissa kända tillgänglighetsproblem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Kontakta oss om du behöver hjälp för att använda webbplatsens innehåll och tjänster. Vi kommer att försöka se till att du får den service du har rätt till.

Meddela oss genom att ringa eller skicka e-post till universitetsbibliotekets webbteam eller använd vårt kontaktformulär.

 • Beskriv din fråga

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Universitetsbibliotekets webbplats består av två delar: www.ub.gu.se och www2.ub.gu.se.

Båda delarna av webbplatsen är delvis förenliga med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) version 2.1. Vi är medvetna om ett antal tillgänglighetsproblem på www.ub.gu.se och www2.ub.gu.se.

Tillgänglighetsproblem på www.ub.gu.se

Webbplatsen www.ub.gu.se lanserades den 12 juni 2019. Följande tillgänglighetsproblem är kända:

 • Några PDF-dokument är inte tillgänglighetsanpassade.
 • Vissa länkar i A-Ö-listan och databaslistan är identifierade endast genom färg (WCAG 1.4.1).
 • Genvägarna på startsidan blir inte markerade när de fokuseras (WCAG 2.4.7).
 • Huvudrubrik saknas på startsidan (WCAG 1.3.1).

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2019.

Tillgänglighetsproblem på www2.ub.gu.se

Webbplatsen www2.ub.gu.se publicerades innan 23 september 2018. Följande är några exempel bland många kända tillgänglighetsproblem:

 • Inga PDF-dokument är tillgänglighetsanpassade.
 • HTML används för att formatera innehållet (WCAG 1.3.1).
 • Inget språk har ställts in för sidorna (WCAG 3.1.1).
 • Bilder saknar 'alt'-text (WCAG 2.4.4).
 • Formulär saknar anpassningar för skärmläsare (WCAG 3.3.2).

Enligt lagen är vi skyldiga att åtgärda tillgänglighetsproblemen på www2.ub.gu.se innan 23 september 2020. Större delen av problemen kommer dock inte att kunna lösas på så kort sikt, och därför åberopar vi undantag för oskäligt betungande anpassning.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Göteborgs universitetsbibliotek åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av innehåll och tjänster på www2.ub.gu.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi åberopar undantaget på följande grunder:

 • Webbplatsen är gammal och dess plattform föråldrad. Planen är att successivt ersätta www2.ub.gu.se med nya tjänster och därefter avveckla den gamla plattformen helt.
 • Ersättningsarbetet är omfattande och kommer inte att vara klart innan 23 september 2020, då lagen om tillgänglighet träder i kraft.

Kontakta oss om du upptäcker fler brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ub.gu.se genom manuell bedömning och automatiserad tillgänglighetskontroll med tjänsten Siteimprove. Det senaste testet av webbplatsens tillgänglighet gjordes den 18 november 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 november 2019.