Läs- och skrivstöd

Universitetsbiblioteket kan hjälpa dig som behöver läs- och skrivstöd, bland annat med anpassad kurslitteratur och tillgång till lässtudio.

Kontakta oss om läs- och skrivstöd

Kontakta gärna oss som arbetar med läs- och skrivstöd för att få reda på hur vi kan hjälpa just dig. Vi finns på alla bibliotek inom Göteborgs universitetsbibliotek.

  • Beskriv din fråga

Talböcker

En talbok är en inläst version av en tryckt bok. Observera att endast du som har behov av läs- och skrivstöd har rätt att låna talböcker. Läs mer om vem som får låna talböcker hos Myndigheten för tillgängliga medier.

Du hittar talböcker i katalogen Legimus och läser dem i din dator, telefon eller i särskilda spelare.

Till Legimus

Hjälp med talböcker

Biblioteket hjälper dig med att:

  • få inloggning till Legimus för att ladda ner talböcker
  • beställa nyinläsningar av kursböcker som inte redan finns i Legimus

Kontakta oss för att boka ett personligt möte där du får hjälp att komma igång med talböcker.

Längre lånetid på kurslitteratur

Biblioteket erbjuder längre lånetid på tryckt kurslitteratur för dig som behöver läs- och skrivstöd. Lånetiden är 30 dagar istället för 14 dagar. För att få längre lånetid behöver du ett intyg från universitetets samordnare.

Lässtudio

En lässtudio är ett resursrum utrustat med tekniska hjälpmedel för studenter i behov av läs- och skrivstöd på grund av dyslexi, synnedsättning eller annan funktionsvariation. Det finns sex lässtudior på universitetsbiblioteket.

Alla lässtudior är utrustade med förstorings- och skärmläsningsprogram, talsyntes, stavningsprogram, skanner och skrivare. För att få tillgång till en lässtudio behöver du ett intyg från universitetets samordnare.

Om bibliotekens lässtudior och hur du bokar

Stödprogramvaror

Göteborgs universitet erbjuder olika stödprogramvaror som talsyntes, förstoringsprogram och program som hjälper dig med stavning och grammatik. Du hittar programmen i Studentportalen.

Stödprogramvaror i Studentportalen

En del av programmen finns även installerade på bibliotekets datorer.

Allt du behöver veta om läs- och skrivstöd

Det finns ett forum i lärplattformen GUL för dig som behöver läs- och skrivstöd. Där får du information om hur du kan använda de stödprogram som finns i Studentportalen och tips på appar som kan underlätta dina studier. I forumet finns även information om det stöd som universitetsbiblioteket erbjuder dig.

Som medlem i forumet kan du ställa frågor till oss på biblioteket, få nyhetsbrev från oss och delta i diskussioner.

Till forum för läs- och skrivstöd i GUL

Pedagogiskt stöd från universitetet

Det finns möjlighet att få särskilt pedagogiskt stöd från universitetet för dig med funktionsvariationer.

Särskilt pedagogiskt stöd