Göteborgs universitetsbibliotek: Planera din sökning

Planera din sökning

Vad ska din uppsats handla om? Vilka är de viktigaste orden i frågeställningen? När du är säker på vad uppsatsen ska handla om, är det lättare att hitta bra sökord.

Formulera frågeställning

Att söka information inför en skrivuppgift kan ses som en cyklisk process. Du kan göra den processen effektiv genom att planera och dokumentera din sökning. Här bredvid ser du en modell av sökprocessen, illustrerad i form av en cirkel för att förtydliga att det kan finnas behov av gå igenom flera av stegen fler än en gång.

Det är viktigt att du formulerar din frågeställning tidigt eftersom den kommer ligga till grund för dina sökningar. Du gör detta genom att avgränsa och tydligt definiera ett problemområde. Under arbetets gång kommer du sannolikt att förändra din frågeställning något då du får ny kunskap, men det är helt naturligt och också det en del i processen.

När du har gjort en tydlig frågeställning kan du bryta ner denna till sökord, genom att identifiera de viktigaste nyckelbegreppen i formuleringen.

Tänk på att dokumentera ditt arbete genom hela skriv-och sökprocessen! I vissa fall måste du redogöra för dina sökningar i uppsatsens metoddel och det är då bra om du fört "dagbok" över ditt arbete.

Hitta bra sökord

Valet av sökord påverkar ditt sökresultat. I de flesta söktjänster får du bara träffar på exakt det ord du använder. Om du till exempel skriver "miljö" missar du "miljöfrågor". Därför är det viktigt att du ringar in ditt ämne ordentligt innan du börjar söka. Tänk på möjliga synonymer, singular/plural, rätt stavning, stavningsvarianter (framförallt brittisk och amerikans stavning; exempelvis colour och color) och böjningsformer. Om du ska söka efter internationell litteratur måste du också översätta termerna till korrekt engelska. 

Hur hittar man användbara sökord?
Genom bakgrundsläsning, då lär du känna ditt ämne genom vad andra skrivit:

Kontrollera vilka ämnesord som gäller i de databaser du tänker använda:

Film - Svenska ämnesord

Film - Svensk MeSH

Sökprocessen

Sökprocessens olika faser

Kontaktinformation

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-03-29 12:42

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen