Näckrostimmen - öppet program på Göteborgs universitetsbibliotek

[2014-08-22] Näckrostimmen - ett samarbete mellan Göteborgs universitetsbibliotek, Konstnärliga fakulteten och Humanistiska fakulteten, där forskningsanknutna ämnen presenteras i populärvetenskaplig form. Höstens program startar med Tove Jansson – Den avslöjande tröstaren den 9 september.

Läs mer

Nya lånetider

[2014-08-11] Måndag 4 augusti införs nya lånetider på böcker och tidskrifter för studenter och allmänhet.

Läs mer

Fler nyheter »

Välkommen


Ny student

Näckrostimmen


Öppet program


GU-kort - lånekort

Beställ ditt bibliotekskort


Läs- och skrivstöd

Drop-in om läs- och skrivstöd


Bibliotekets guider

Hjälper dig hitta rätt


Skriva ut och kopiera

Med GUprint

© Göteborgs universitet Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta