Fakta och siffror

Universitetsbibliotekets historia sträcker sig tillbaka till 1860-talet. 1961 blev biblioteket en del av Göteborgs universitet och består idag av åtta bibliotek och ett nationellt bibliotek för genusforskning.

Universitetsbibliotekets historia

Göteborgs universitetsbibliotek grundades 1861 som Göteborgs museum av politikern och redaktören Sven Adolf Hedlund.

1891 öppnades Göteborgs högskola och museets bibliotek blev Göteborgs stadsbibliotek. Biblioteket hade en vetenskaplig inriktning och skulle ge service åt högskolan men även vara öppet för allmänheten. Detta Göteborgs stadsbibliotek ska inte förväxlas med dagens Göteborgs stadsbibliotek som har sina rötter i Dicksonska folkbiblioteket. År 1900 byggdes en biblioteksbyggnad på Haga Kyrkoplan, som idag är Samhällsvetenskapliga biblioteket.

1961 blev Göteborgs stadsbibliotek en del av Göteborgs universitet och fick namnet Göteborgs universitetsbibliotek. Verksamheten flyttade 1954 till nybyggda och betydligt större lokaler vid Näckrosdammen, där Humanistiska biblioteket finns idag.

Idag består Göteborgs universitetsbibliotek av sju bibliotek och ett nationellt bibliotek för genusforskning, KvinnSam. Universitetsbibliotekets mål idag är att stödja forskning, undervisning och högre studier vid Göteborgs universitet.

På svenska Wikipedia finns en utförlig artikel om universitetsbibliotekets historia, där du också kan läsa mer om respektive delbiblioteks bakgrund och få fler lästips från artikelns referenslista.

Till Wikipedias artikel om universitetsbibliotekets historia

Verksamhetsåret 2023

Universitetsbibliotekets årsuppföljning sammanfattar verksamhetsårets viktigaste händelser, statistik och ekonomiska resultat.

Resurser

Resurs Antal
Bibliotek 8
Anställda medeltal under året 180

Användning

Användning Antal
Besök per dag under terminstid 4 474
Lån per år fysiskt material 166 295
Nedladdade artiklar 4,67 miljoner
Undervisning antal studenter 17 490

Ekonomi

Kostnader (tkr)
Personalkostnader 134 283
Hyra lokaler 53 585
Medieinköp (detaljer nedan) 80 318
Övriga kostnader 23 210
Totala kostnader
291 395
Intäkter (tkr)
Budgetram från Göteborgs universitet 255 000
Övriga intäkter 9 100
Totala intäkter 265 192

Medieinköp

Kostnader (tkr)
Böcker 3 193
Kursböcker 1 779
Tryckt periodika 1 141
Elektroniska media 43 383
Övriga publikationer 192
Totala medieinköp
80 318

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om universitetsbibliotekets verksamhetsår eller historia.

  • Beskriv din fråga