Fakta och siffror

Universitetsbibliotekets historia sträcker sig tillbaka till 1860-talet. 1961 blev biblioteket en del av Göteborgs universitet och består idag av åtta bibliotek och ett nationellt bibliotek för genusforskning.

Universitetsbibliotekets historia

Göteborgs universitetsbibliotek grundades 1861 som Göteborgs museum av politikern och redaktören Sven Adolf Hedlund.

1891 öppnades Göteborgs högskola och museets bibliotek blev Göteborgs stadsbibliotek. Biblioteket hade en vetenskaplig inriktning och skulle ge service åt högskolan men även vara öppet för allmänheten. Detta Göteborgs stadsbibliotek ska inte förväxlas med dagens Göteborgs stadsbibliotek som har sina rötter i Dicksonska folkbiblioteket. År 1900 byggdes en biblioteksbyggnad på Haga Kyrkoplan, som idag är Samhällsvetenskapliga biblioteket.

1961 blev Göteborgs stadsbibliotek en del av Göteborgs universitet och fick namnet Göteborgs universitetsbibliotek. Verksamheten flyttade 1954 till nybyggda och betydligt större lokaler vid Näckrosdammen, där Humanistiska biblioteket finns idag.

Idag består Göteborgs universitetsbibliotek av sju bibliotek och ett nationellt bibliotek för genusforskning, KvinnSam. Universitetsbibliotekets mål idag är att stödja forskning, undervisning och högre studier vid Göteborgs universitet.

På svenska Wikipedia finns en utförlig artikel om universitetsbibliotekets historia, där du också kan läsa mer om respektive delbiblioteks bakgrund och få fler lästips från artikelns referenslista.

Till Wikipedias artikel om universitetsbibliotekets historia

Verksamhetsåret 2021

Universitetsbibliotekets årsberättelse sammanfattar verksamhetsårets viktigaste händelser, statistik och ekonomiska resultat.

Årsberättelse 2021 (Issuu, bläddringsbar version)

Resurser

Resurs Antal
Bibliotek 8
Anställda medeltal under året 209
Läsplatser 1 625
Antal volymer 2,82 miljoner
Tryckta tidskrifter 5 025
Elektroniska tidskrifter (ej open access) 26 108
E-böcker (ej open access) 2 824 984
Databaser (ej open access) 562

Användning

Användning Antal
Besök per dag under terminstid 2 186
Lån per år fysiskt material 142 654
Nedladdade artiklar 5,2 miljoner
Undervisning antal studenter 18 036

Ekonomi

Kostnader (tkr)
Personalkostnader 126 210
Hyra lokaler 46 126
Medieinköp (detaljer nedan) 69 205
Övriga kostnader
23 204
Totala kostnader
264 745
Intäkter (tkr)
Budgetram från Göteborgs universitet 244 000
Övriga intäkter 11 096
Totala intäkter 255 096

Medieinköp

Kostnader (tkr)
Böcker 3 073
Kursböcker 2 113
Tryckt periodika 1 051
Elektroniska media 62 641
Övriga publikationer 327
Totala medieinköp
69 205

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om universitetsbibliotekets verksamhetsår eller historia.

  • Beskriv din fråga