Fakta och siffror

Universitetsbibliotekets historia sträcker sig tillbaka till 1860-talet. 1961 blev biblioteket en del av Göteborgs universitet och består idag av åtta bibliotek och ett nationellt bibliotek för genusforskning.

Göteborgs universitetsbiblioteks historia

Göteborgs universitetsbibliotek grundades 1861 som Göteborgs museum av politikern och redaktören Sven Adolf Hedlund.

1891 öppnades Göteborgs högskola och museets bibliotek blev Göteborgs stadsbibliotek. Biblioteket hade en vetenskaplig inriktning och skulle ge service åt högskolan men även vara öppet för allmänheten. Detta Göteborgs stadsbibliotek ska inte förväxlas med dagens Göteborgs stadsbibliotek som har sina rötter i Dicksonska folkbiblioteket. År 1900 byggdes en biblioteksbyggnad på Haga Kyrkoplan, som idag är Samhällsvetenskapliga biblioteket.

1961 blev Göteborgs stadsbibliotek en del av Göteborgs universitet och fick namnet Göteborgs universitetsbibliotek. Verksamheten flyttade 1954 till nybyggda och betydligt större lokaler vid Näckrosdammen, där Humanistiska biblioteket finns idag.

Idag består Göteborgs universitetsbibliotek av åtta bibliotek och ett nationellt bibliotek för genusforskning, KvinnSam. Universitetsbibliotekets mål idag är att stödja forskning, undervisning och högre studier vid Göteborgs universitet.

På svenska Wikipedia finns en utförlig artikel om universitetsbibliotekets historia, där du också kan läsa mer om respektive delbiblioteks bakgrund och få fler lästips från artikelns referenslista.

Till Wikipedias artikel om universitetsbibliotekets historia

Verksamhetsåret 2019

Årsberättelsen sammanfattar verksamhetsårets viktigaste händelser, statistik och ekonomiska resultat:

Resurser

Resurs Antal
Bibliotek 8
Anställda medeltal under året 201
Öppettider i timmar per vecka 84
Läsplatser 1 701
Antal volymer 2,84 miljoner
Tryckta tidskrifter 5 020
Elektroniska tidskrifter (ej OA) 23 245
E-böcker (ej OA) 2 472 824
Databaser (ej OA) 490

Användning

Användning Antal
Besök per dag under terminstid 6 187
Lån per år 621 726
Nedladdade artiklar 4,4 miljoner
Undervisning antal studenter 17 170

Ekonomi

Kostnader (tkr)
Löner, kompetensutveckling 114 876
Hyra lokaler 43 423
Medieinköp (detaljer nedan) 49 190
Övriga kostnader 21 570
Totala kostnader
229 050
Intäkter (tkr)
Budgetram från Göteborgs universitet 226 000
Övriga intäkter 9 601
Totala intäkter 235 601

Medieinköp

Kostnader (tkr)
Böcker 3 089
Kursböcker 1 685
Tryckt periodika 1 253
Elektroniska media 42 984
Övriga publikationer 179
Totala medieinköp
49 190

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om universitetsbibliotekets verksamhetsår eller historia.

  • Beskriv din fråga