Fakta och siffror

Universitetsbibliotekets historia sträcker sig tillbaka till 1860-talet. 1961 blev biblioteket en del av Göteborgs universitet och består idag av åtta bibliotek och ett nationellt bibliotek för genusforskning.

Universitetsbibliotekets historia

Göteborgs universitetsbibliotek grundades 1861 som Göteborgs museum av politikern och redaktören Sven Adolf Hedlund.

1891 öppnades Göteborgs högskola och museets bibliotek blev Göteborgs stadsbibliotek. Biblioteket hade en vetenskaplig inriktning och skulle ge service åt högskolan men även vara öppet för allmänheten. Detta Göteborgs stadsbibliotek ska inte förväxlas med dagens Göteborgs stadsbibliotek som har sina rötter i Dicksonska folkbiblioteket. År 1900 byggdes en biblioteksbyggnad på Haga Kyrkoplan, som idag är Samhällsvetenskapliga biblioteket.

1961 blev Göteborgs stadsbibliotek en del av Göteborgs universitet och fick namnet Göteborgs universitetsbibliotek. Verksamheten flyttade 1954 till nybyggda och betydligt större lokaler vid Näckrosdammen, där Humanistiska biblioteket finns idag.

Idag består Göteborgs universitetsbibliotek av sju bibliotek och ett nationellt bibliotek för genusforskning, KvinnSam. Universitetsbibliotekets mål idag är att stödja forskning, undervisning och högre studier vid Göteborgs universitet.

På svenska Wikipedia finns en utförlig artikel om universitetsbibliotekets historia, där du också kan läsa mer om respektive delbiblioteks bakgrund och få fler lästips från artikelns referenslista.

Till Wikipedias artikel om universitetsbibliotekets historia

Verksamhetsåret 2022

Universitetsbibliotekets årsuppföljning sammanfattar verksamhetsårets viktigaste händelser, statistik och ekonomiska resultat.

Resurser

Resurs Antal
Bibliotek 7
Anställda medeltal under året 177

Användning

Användning Antal
Besök per dag under terminstid 4 092
Lån per år fysiskt material 162 400
Nedladdade artiklar 4,2 miljoner
Undervisning antal studenter 13 304

Ekonomi

Kostnader (tkr)
Personalkostnader 128 570
Hyra lokaler 47 650
Medieinköp (detaljer nedan) 71 000
Övriga kostnader
24 785
Totala kostnader
272 005
Intäkter (tkr)
Budgetram från Göteborgs universitet 245 000
Övriga intäkter 11 318
Totala intäkter 256 318

Medieinköp

Kostnader (tkr)
Böcker 3 082
Kursböcker 1 754
Tryckt periodika 1 059
Elektroniska media 64 841
Övriga publikationer 263
Totala medieinköp
71 000

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om universitetsbibliotekets verksamhetsår eller historia.

  • Beskriv din fråga