Fakta och siffror

Universitetsbibliotekets historia sträcker sig tillbaka till 1860-talet. 1961 blev biblioteket en del av Göteborgs universitet och består idag av åtta bibliotek och ett nationellt bibliotek för genusforskning.

Göteborgs universitetsbiblioteks historia

Göteborgs universitetsbibliotek grundades 1861 som Göteborgs museum av politikern och redaktören Sven Adolf Hedlund.

1891 öppnades Göteborgs högskola och museets bibliotek blev Göteborgs stadsbibliotek. Biblioteket hade en vetenskaplig inriktning och skulle ge service åt högskolan men även vara öppet för allmänheten. Detta Göteborgs stadsbibliotek ska inte förväxlas med dagens Göteborgs stadsbibliotek som har sina rötter i Dicksonska folkbiblioteket. År 1900 byggdes en biblioteksbyggnad på Haga Kyrkoplan, som idag är Samhällsvetenskapliga biblioteket.

1961 blev Göteborgs stadsbibliotek en del av Göteborgs universitet och fick namnet Göteborgs universitetsbibliotek. Verksamheten flyttade 1954 till nybyggda och betydligt större lokaler vid Näckrosdammen, där Humanistiska biblioteket finns idag.

Idag består Göteborgs universitetsbibliotek av åtta bibliotek och ett nationellt bibliotek för genusforskning, KvinnSam. Biblioteket har som mål att stödja forskning, undervisning och högre studier vid Göteborgs universitet. Göteborgs universitetsbibliotek är ett offentligt bibliotek som är öppet för alla.

Verksamhetsåret 2018

Årsberättelsen sammanfattar verksamhetsårets viktigaste händelser, statistik och ekonomiska resultat:

Resurser

Resurs Antal
Bibliotek 8
Anställda medeltal under året 203
Öppettider i timmar per vecka 84
Läsplatser 1 677
Antal volymer 2,83 miljoner
Tryckta tidskrifter 5 090
Elektroniska tidskrifter (ej OA) 22 132
E-böcker (ej OA) 2 261 327
Databaser (ej OA) 495

Användning

Användning Antal
Besök per dag under terminstid 6 220
Lån per år 568 363
Nedladdade artiklar 4,8 miljoner
Undervisning antal studenter 16 218

Ekonomi

Kostnader (tkr)
Löner, kompetensutveckling 114 911
Hyra lokaler 42 262
Medieinköp (detaljer nedan) 47 924
Övriga kostnader 25 546
Totala kostnader
230 643
Intäkter (tkr)
Anslag från Göteborgs universitet 224 000
Övriga intäkter 8 860
Totala intäkter 232 860

Medieinköp

Kostnader (tkr)
Böcker 3 247
Kursböcker 1 590
Tryckt periodika 1 127
Elektroniska media 41 749
Övriga publikationer 211
Totala medieinköp
47 924

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om universitetsbibliotekets verksamhetsår eller historia.

  • Beskriv din fråga