Fakta och siffror

Universitetsbibliotekets historia sträcker sig tillbaka till 1860-talet. 1961 blev biblioteket en del av Göteborgs universitet och består idag av åtta bibliotek och ett nationellt bibliotek för genusforskning.

Göteborgs universitetsbiblioteks historia

Göteborgs universitetsbibliotek grundades 1861 som Göteborgs museum av politikern och redaktören Sven Adolf Hedlund.

1891 öppnades Göteborgs högskola och museets bibliotek blev Göteborgs stadsbibliotek. Biblioteket hade en vetenskaplig inriktning och skulle ge service åt högskolan men även vara öppet för allmänheten. Detta Göteborgs stadsbibliotek ska inte förväxlas med dagens Göteborgs stadsbibliotek som har sina rötter i Dicksonska folkbiblioteket. År 1900 byggdes en biblioteksbyggnad på Haga Kyrkoplan, som idag är Samhällsvetenskapliga biblioteket.

1961 blev Göteborgs stadsbibliotek en del av Göteborgs universitet och fick namnet Göteborgs universitetsbibliotek. Verksamheten flyttade 1954 till nybyggda och betydligt större lokaler vid Näckrosdammen, där Humanistiska biblioteket finns idag.

Idag består Göteborgs universitetsbibliotek av åtta bibliotek och ett nationellt bibliotek för genusforskning, KvinnSam. Universitetsbibliotekets mål idag är att stödja forskning, undervisning och högre studier vid Göteborgs universitet.

På svenska Wikipedia finns en utförlig artikel om universitetsbibliotekets historia, där du också kan läsa mer om respektive delbiblioteks bakgrund och få fler lästips från artikelns referenslista.

Till Wikipedias artikel om universitetsbibliotekets historia

Verksamhetsåret 2020

Årsberättelsen sammanfattar verksamhetsårets viktigaste händelser, statistik och ekonomiska resultat.

Resurser

Resurs Antal
Bibliotek 8
Anställda medeltal under året 208
Läsplatser 1701
Antal volymer 2,83 miljoner
Tryckta tidskrifter 5 029
Elektroniska tidskrifter (ej open access) 25 392
E-böcker (ej open access) 2 667 675
Databaser (ej open access) 562

Användning

Användning Antal
Besök per dag under terminstid 2 420
Lån per år fysiskt material 159 188
Nedladdade artiklar 6,3 miljoner
Undervisning antal studenter 16 676

Ekonomi

Kostnader (tkr)
Personalkostnader 122 505
Hyra lokaler 43 840
Medieinköp (detaljer nedan) 68 009
Övriga kostnader
23 151
Totala kostnader
257 505
Intäkter (tkr)
Budgetram från Göteborgs universitet 232 000
Övriga intäkter 10 430
Totala intäkter 242 430

Medieinköp

Kostnader (tkr)
Böcker 2 857
Kursböcker 1 708
Tryckt periodika 1 041
Elektroniska media 62 183
Övriga publikationer 220
Totala medieinköp
68 009

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om universitetsbibliotekets verksamhetsår eller historia.

  • Beskriv din fråga