Att använda biblioteket som distansstudent

Du som studerar på distans vid Göteborgs universitet kan nå digital kurslitteratur hemifrån och om du bor utanför Göteborgs kommun kan du få fysiska kursböcker hemskickade. Om du behöver hjälp med informationssökning eller något annat är du välkommen att kontakta våra informationsdiskar i Zoom eller fråga oss i chatten.

Hitta och komma åt digital kurslitteratur

Biblioteket ger dig tillgång till e-böcker, artiklar i elektroniska tidskrifter och annan digital kurslitteratur som inte finns fritt på nätet. Gör så här för att hitta och komma åt din kurslitteratur:

  1. Sök upp den titel du behöver i Supersök.
  2. Klicka på länken ”Fulltext tillgänglig” vid den titel du är intresserad av.
  3. Logga in med ditt GU-konto, gus-id, när inloggningssidan för Göteborgs universitet kommer upp.

Mer om att komma åt e-resurser hemifrån

Låna och beställa hem fysiska böcker

Som student har du automatiskt ett bibliotekskonto och kan söka och beställa i Supersök genom din vanliga inloggning med gus-id.

Distansstudenter kan få böcker hemskickade

Du som studerar på distans vid Göteborgs universitet och bor utanför Göteborgs kommun kan få böcker hemskickade. För att beställa hem böcker måste du kontakta oss.

Gör så här för att beställa hem en kursbok:

  1. Kontrollera i Supersök att boken du behöver är tillgänglig.
  2. Fyll i beställningsformuläret nedan och be att boken skickas hem till dig. Ange vilken bok det gäller, din hemadress och den distanskurs du är registrerad vid.
  3. Välj att skicka formuläret till det bibliotek som har ett tillgängligt exemplar av boken, så får du hem den snabbare.
  • Beskriv din fråga

Om boken inte är tillgänglig kan du ställa dig i kö på den direkt i Supersök. När boken har kommit in får du ett meddelande om att boken finns att hämta på något av biblioteken. Kontakta då det biblioteket för att istället få boken hemskickad per post.

Återlämna böcker

Du är ansvarig för att böckerna kommer in till biblioteket i tid, oavsett om du skickar dem med post eller om du återlämnar dem på annat sätt. Du betalar själv returportot.

Om du lämnar tillbaka kursböcker efter sista återlämningsdag måste du betala en förseningsavgift. Det gäller också om du gör omlån efter sista återlämningsdag. Förseningsavgiften är 10 kronor per dag och bok.

Om att låna på biblioteket

Låna om i Mina lån

Använd tjänsten Mina lån för att förnya dina lån och uppdatera dina kontaktuppgifter. Du loggar in med ditt gus-id.

Till Mina lån

Fråga oss i chatten eller via Zoom

Behöver du hjälp? Fråga oss i chatten! En ikon visas i hörnet av skärmen när en bibliotekarie är tillgänglig i chatten.

Du är också välkommen att besöka våra informationsdiskar via Zoom, till exempel för att få hjälp med informationssökning och referenshantering. Du behöver inte boka tid, det är bara att droppa in med din fråga.

Kontakta biblioteket via Zoom

Service för dig med läsnedsättning

Universitetsbiblioteket ger utökat stöd till dig som har en läsnedsättning. Du kan få hjälp med anpassad kurslitteratur, längre lånetid på kursböcker och tillgång till stödprogram.

Om bibliotekets service för dig med läsnedsättning

Guide: Att söka, läsa och skriva

När du ska skriva uppsats eller göra en studieuppgift behöver du veta hur man söker, läser och värderar vetenskapliga texter. Du behöver också lära dig hur man undviker plagiering genom att referera på rätt sätt. Bibliotekets guide besvarar många av de frågor och funderingar som dyker upp i studenters möte med vetenskap.

Att söka, läsa och skriva

Kontakta oss

Kontakta biblioteket om du har frågor om våra resurser och tjänster för distansstudenter.

  • Beskriv din fråga