Tjänster för forskare

Biblioteket ger stöd till forskare och doktorander vid Göteborgs universitet.

Informationssökning

Du som är forskare eller doktorand kan boka tid med en bibliotekarie för sökhandledning. Vi hjälper dig som vill lära dig mer om informationssökning eller behöver göra avancerade sökningar eller systematiska litteraturöversikter.

Om informationssökning och vägledning till våra samlingar

Referenshantering

Biblioteket ger support för referenshanteringsprogrammen Endnote och Zotero. Boka en tid för att få hjälp av en bibliotekarie med att börja använda ett referenshanteringsprogram. Vi svarar även på frågor och löser problem som uppstår när du använder programmen.

Om referenshantering i Endnote och Zotero

Publiceringsstrategier

En viktig del i forskningsprocessen är ditt val av publiceringskanal. Kontakta oss för att få råd kring lämpliga publiceringskanaler och information om de krav din forskningsfinansiär ställer kring val av publiceringskanal.

Om publiceringsstöd

Få hjälp med att hantera din forskningsdata

Göteborgs universitet har inrättat en stödfunktion som ger råd och hjälp kring hantering, arkivering och publicering av den data som genereras av forskning.

Om hantering av forskningsdata (Medarbetarportalen, inloggning krävs)

Kostnadsfria fjärrlån

Alla fjärrlån av böcker och artiklar är gratis för anställda vid Göteborgs universitet och du kan få fjärrlånade artiklar skickade till din e-post om licensvillkoren tillåter digital leverans.

Om fjärrlån

20 minuter för forskare

20 minuter för forskare är en serie korta presentationer där vi tipsar om verktyg och tjänster som kan underlätta din forskarvardag.

Till programmet

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor eller vill föreslå en tid och plats för att träffa en bibliotekarie.

  • Beskriv din fråga