Tjänster för forskare

Biblioteket ger utökat stöd till forskare och doktorander vid Göteborgs universitet.

Informationssökning

Du som är forskare eller doktorand kan boka tid med en bibliotekarie för sökhandledning. Vi hjälper dig som vill lära dig mer om informationssökning eller behöver göra avancerade sökningar eller systematiska litteraturöversikter.

Referenshantering

Biblioteket ger support för referenshanteringsprogrammen Endnote och Zotero. Boka en tid för att få hjälp av en bibliotekarie med att börja använda ett referenshanteringsprogram. Vi svarar även på frågor och löser problem som uppstår när du använder programmen.

Mer om referenshantering i Endnote och Zotero

Publiceringsstrategier

En viktig del i forskningsprocessen är ditt val av publiceringskanal. Kontakta oss för att få råd kring lämpliga publiceringskanaler och information om de krav din forskningsfinansiär ställer kring val av publiceringskanal.

Mer om publiceringsstöd

Kostnadsfria fjärrlån

Alla fjärrlån av böcker och artiklar är gratis för anställda vid Göteborgs universitet och du kan få fjärrlånade artiklar skickade till din e-post om licensvillkoren tillåter digital leverans.

Om fjärrlån

Seminarieserien Forskarsnabben

Forskarsnabben är ett arrangemang av Biomedicinska biblioteket. På tjugo minuter tipsar vi om verktyg och tjänster som kan underlätta din forskarvardag. Forskarsnabben ges vid Medicinarelängan och på Geovetarcentrum. Ingen föranmälan behövs.

Program

Just nu finns det inga planerade evenemang i serien Forskarsnabben.


Seminarieserien 20 minuter för forskare

20 minuter för forskare är en serie korta presentationer anordnade av Humanistiska biblioteket. Vi delar med oss av tips och verktyg för att underlätta din forskarvardag. 20 minuter för forskare ges vid Humanistiska biblioteket. Ingen föranmälan behövs.

Program

Tisdag
tis
29
september
sep

20 minuter för forskare - Open Access

Tisdag 29 september, kl. 08:30
Zoom
Webinarium. Forskare vid Göteborgs universitet har möjlighet att få rabatt på hela eller delar av publiceringsavgiften vid...
Torsdag
tor
1
oktober
okt

20 minuter för forskare - Open Access

Torsdag 1 oktober, kl. 15:30
Zoom
Webinarium. Forskare vid Göteborgs universitet har möjlighet att få rabatt på hela eller delar av publiceringsavgiften vid...
Tisdag
tis
20
oktober
okt

20 minuter för forskare - Håll dig uppdaterad med Alerts

Tisdag 20 oktober, kl. 08:30
Zoom
Webinarium. Vi berättar om olika verktyg för att bevaka nya publikationer, såväl artiklar som böcker. Vi visar hur du skap...
Torsdag
tor
22
oktober
okt

20 minuter för forskare - Håll dig uppdaterad med Alerts

Torsdag 22 oktober, kl. 15:30
Zoom
Webinarium. Vi berättar om olika verktyg för att bevaka nya publikationer, såväl artiklar som böcker. Vi visar hur du skap...
Tisdag
tis
10
november
nov

20 minuter för forskare - Referenshanteringsprogram

Tisdag 10 november, kl. 08:30
Zoom
Webinarium. Introduktion till Zotero eller EndNote, hjälpmedel för att spara sökresultat, hålla ordningen på nedladdade te...


Om du inte kan medverka på ett planerat tillfälle, men är intresserad av ämnet, kan du kontakta oss. Vi kommer gärna ut till dig eller din forskargrupp. Du kan även föreslå teman du vill veta mer om.

Exempel på tidigare seminarier

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor eller vill föreslå en tid och plats för att träffa en bibliotekarie.

  • Beskriv din fråga