Tjänster för forskare

Biblioteket ger stöd till forskare och doktorander vid Göteborgs universitet.

Informationssökning

Du som är forskare eller doktorand kan boka tid med en bibliotekarie för sökhandledning. Vi hjälper dig som vill lära dig mer om informationssökning eller behöver göra avancerade sökningar eller systematiska litteraturöversikter.

Referenshantering

Biblioteket ger support för referenshanteringsprogrammen Endnote och Zotero. Boka en tid för att få hjälp av en bibliotekarie med att börja använda ett referenshanteringsprogram. Vi svarar även på frågor och löser problem som uppstår när du använder programmen.

Mer om referenshantering i Endnote och Zotero

Publiceringsstrategier

En viktig del i forskningsprocessen är ditt val av publiceringskanal. Kontakta oss för att få råd kring lämpliga publiceringskanaler och information om de krav din forskningsfinansiär ställer kring val av publiceringskanal.

Mer om publiceringsstöd

Få hjälp med att hantera din forskningsdata

Göteborgs universitet har inrättat en stödfunktion som ger råd och hjälp kring hantering, arkivering och publicering av den data som genereras av forskning.

Läs mer om hantering av forskningsdata på medarbetarportalen

Kostnadsfria fjärrlån

Alla fjärrlån av böcker och artiklar är gratis för anställda vid Göteborgs universitet och du kan få fjärrlånade artiklar skickade till din e-post om licensvillkoren tillåter digital leverans.

Om fjärrlån

Seminarieserien Forskarsnabben

Forskarsnabben är ett arrangemang av Biomedicinska biblioteket. På tjugo minuter tipsar vi om verktyg och tjänster som kan underlätta din forskarvardag.

Forskarsnabben ges online via Zoom. Ingen föranmälan behövs, det är bara att dyka upp. Tillfällena kommer inte att filmas.

Program

Just nu finns det inga planerade evenemang i serien Forskarsnabben.


Seminarieserien 20 minuter för forskare

20 minuter för forskare är en serie korta presentationer anordnade av Humanistiska biblioteket och Samhällsvetenskapliga biblioteket. Vi delar med oss av tips och verktyg för att underlätta din forskarvardag. Ingen föranmälan behövs.

Program

Just nu finns det inga planerade evenemang i serien 20 minuter för forskare.


Om du inte kan medverka på ett planerat tillfälle, men är intresserad av ämnet, kan du kontakta oss. Vi kommer gärna ut till dig eller din forskargrupp. Du kan även föreslå teman du vill veta mer om.

Exempel på tidigare seminarier

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor eller vill föreslå en tid och plats för att träffa en bibliotekarie.

  • Beskriv din fråga