Tjänster för forskare

Biblioteket ger utökat stöd till forskare och doktorander vid Göteborgs universitet.

Informationssökning

Du som är forskare eller doktorand kan boka tid med en bibliotekarie för sökhandledning. Vi hjälper dig som vill lära dig mer om informationssökning eller behöver göra avancerade sökningar eller systematiska litteraturöversikter.

Referenshantering

Biblioteket ger support för referenshanteringsprogrammen Endnote och Zotero. Boka en tid för att få hjälp av en bibliotekarie med att börja använda ett referenshanteringsprogram. Vi svarar även på frågor och löser problem som uppstår när du använder programmen.

Mer om referenshantering i Endnote och Zotero

Publiceringsstrategier

En viktig del i forskningsprocessen är ditt val av publiceringskanal. Kontakta oss för att få råd kring lämpliga publiceringskanaler och information om de krav din forskningsfinansiär ställer kring val av publiceringskanal.

Mer om publiceringsstöd

Miniseminarier

På tjugo minuter tipsar vi om verktyg och tjänster som kan underlätta din forskarvardag. Du kan även föreslå teman du vill veta mer om.

  • Seminarieserien Forskarsnabben ges vid Medicinarelängan och på Geovetarcentrum. Ingen föranmälan behövs.
  • Seminarieserien 20 minuter för forskare ges vid Humanistiska biblioteket. Ingen föranmälan behövs.

Kontakta oss om du vill att vi kommer vi ut till dig eller din forskargrupp.

Exempel på tidigare seminarier

Kostnadsfria fjärrlån

Alla fjärrlån av böcker och artiklar är gratis för anställda vid Göteborgs universitet och du kan få fjärrlånade artiklar skickade till din e-post om licensvillkoren tillåter digital leverans.

Om fjärrlån

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor eller vill föreslå en tid och plats för att träffa en bibliotekarie.

  • Beskriv din fråga