Informationssökning för forskare och doktorander

Som forskare eller doktorand vid Göteborgs universitet har du möjlighet att boka tid med en bibliotekarie för individuell hjälp med strategisk informationssökning, till exempel inför en forskningsansökan, en artikel eller en litteraturöversikt.

Sökhandledning och referenshantering

Vi ger stöd i många delar av informationssökningsprocessen, anpassat utifrån ditt behov och forskningsområde. Kontakta oss för att få hjälp med exempelvis följande:

 • Val av databaser, äldre kataloger och andra sökverktyg.
 • Val av sökord och genomgång av sökteknik.
 • Hantering av sökresultat.
 • Hantering av referenser i EndNote och Zotero.

Stöd vid litteraturöversikter

Funderar du på att skriva en översiktsartikel? Oavsett om det är systematisk översikt, en scoping review eller någon annan typ av översikt erbjuder våra bibliotekarier metodstöd för litteratursökning samt dokumentation av sökningar och urval. Vi hjälper dig med följande:

 • Utforma sökstrategier för de databaser du vill söka i.
 • Utföra sökningarna i de databaser vi kommer överens om.
 • Vill du följa Prisma statement för översikter? Vi resonerar gärna om vilka metodval som då kan blir aktuella för dig.
 • Strategisk användning av Endnote eller Zotero för att dokumentera ditt urval av litteratur.
 • Tips om verktyg för screening av artiklar för att underlätta urval av litteratur.

Vägledning till kulturarvssamlingar

Behöver du hjälp med att hitta äldre material såsom handskrifter eller vill du forska på något av våra person- eller föreningsarkiv? En del av bibliotekets äldre material är sökbart online, men större delen finns endast i manuella förteckningar och kortkataloger. Vi guidar dig gärna till bibliotekets spännande kulturarvssamlingar. Vi erbjuder följande:

 • Vägledning i hur du hittar allt från digitaliserat äldre material till fysiska handskrifter, äldre kartor och personarkiv.
 • Visningar av specialsamlingar och arkivmaterial inom olika ämnesområden.
 • Hjälp med digitalisering och kopior av fysiskt material.

Om vi inte har det du söker här på biblioteket, lotsar vi dig vidare till övriga resurser i Sverige.

Boka tid med en bibliotekarie

Fyll i kontaktformuläret för att boka handledning med en av våra bibliotekarier. Beskriv gärna ditt ämne eller frågeställning, så kan vi hjälpa dig snabbare. Vi svarar via e-post eller telefon. Ange din e-postadress eller ditt telefonnummer så hör vi av oss.

Kontakta informationsdisk i Zoom

Du är också välkommen att kontakta informationsdisken i Zoom.

Kontakta biblioteket via Zoom

 • Beskriv din fråga