På biblioteken

Göteborgs universitetsbibliotek är ett offentligt bibliotek och öppet för alla. Lär dig hur du använder resurser som finns på biblioteken.