Handledning i akademiskt språk och skrivande

Språkhandledare från Enheten för akademiskt språk hjälper dig att utveckla ditt akademiska språk. Du kan få hjälp med skriftlig och muntlig framställning på både svenska och engelska.

Drop-in på biblioteken

Enheten för akademiskt språk (ASK) erbjuder drop-in för universitetets studenter på några av biblioteken. Samtidigt finns också bibliotekarier på plats för att hjälpa till med frågor som rör informationssökning och referenshantering. Du behöver inte boka tid.

Plats och tid för drop-in under vårterminen 2022

Biomedicinska biblioteket
Handledning i svenska på måndagar klockan 15.00 till 16.00

Ekonomiska biblioteket
Handledning i svenska och engelska på torsdagar klockan 16.00 till 17.00

Humanistiska biblioteket
Handledning i svenska på onsdagar klockan 15.00 till 16.00

Pedagogiska biblioteket
Handledning i svenska och engelska på tisdagar klockan 12.00 till 13.00

Drop-in-handledning på distans
Handledning i svenska och engelska på fredagar klockan 13.00 till 14.00 via Zoom.
Anslut till drop-in-handledningen online

Drop-in har stängt

  • 14 april
  • 15 april
  • 18 april
  • 26 maj
  • 6 juni
  • 7 juni

Om drop-in-handledning i akademiskt språk i studentportalen

Boka tid för handledning

Om du behöver mer tid för handledning i akademiskt språk och skrivande kan du boka individuell handledning. Läs mer om hur du bokar tid hos Enheten för akademiskt språk.

Skrivstuga på biblioteken

Studenthandledare på enheten för akademiskt språk (ASK) ordnar skrivstugan, en aktivitet som ger dig möjlighet att fokusera på ditt skrivarbete, till exempel en uppsats eller en hemtentamen.

På skrivstugan kan du skriva i sällskap med andra studenter och diskutera akademiskt skrivande med studenthandledarna. Studenthandledarna studerar på universitetet och har erfarenhet av skrivande på både svenska och engelska.

Biomedicinska biblioteket
Onsdag 16 mars klockan 14.00 till 17.00 i sal Beda
Tisdag 17 maj klockan 14.00 till 17.00 i sal Beda

Hälsovetarbackens bibliotek
Tisdag 12 april klockan 14.00 till 17.00

Om skrivstuga med studenthandledare på studentportalen