Handledning i akademiskt språk och skrivande

Språkhandledare från Enheten för akademiskt språk hjälper dig att utveckla ditt akademiska språk. Du kan få hjälp med skriftlig och muntlig framställning på både svenska och engelska.

Drop-in på biblioteken

Enheten för akademiskt språk (ASK) erbjuder drop-in för universitetets studenter på några av biblioteken. Samtidigt finns också bibliotekarier på plats för att hjälpa till med frågor som rör informationssökning och referenshantering. Du behöver inte boka tid.

Om drop-in-handledning i akademiskt språk i studentportalen

Boka tid för handledning

Om du behöver mer tid för handledning i akademiskt språk och skrivande kan du boka individuell handledning. Läs mer om hur du bokar tid hos Enheten för akademiskt språk.

Miniföreläsningar om akademiskt skrivande

Kom och lyssna till inspirerande miniföreläsningar om akademiskt skrivande. Efter varje föreläsning finns tid för eget skrivande. Bibliotekarie och språkhandledare är på plats och svarar gärna på frågor om din text eller litteratursökning. Ta med egen dator.

Just nu finns det inga planerade evenemang i serien Akademisk språkhandledning.