Om webbplatsen

Webbplatsens uppgift är att göra det enkelt för dig att använda biblioteket. Webbplatsen ska fungera väl oavsett vilken storlek du har på din skärm, eller om du behöver lyssna på innehållet istället för att läsa.

Syfte och målgrupp

Webbplatsens syfte är göra det lätt för dig att använda bibliotekets informationsresurser och tjänster. Målet är en enklare, tydligare, snabbare webbplats som gör bibliotekets informationsresurser och tjänster användbara, begripliga och tillgängliga.

Webbplatsen riktar sig i första hand till studenter och anställda vid Göteborgs universitet och i andra hand till allmänheten.

Anpassning och tillgänglighet

Bibliotekets webbplats är byggd för att fungera bra oavsett om du använder mobiltelefon, surfplatta eller dator. Den ändrar utseende utifrån hur stor din skärm är och anpassar sig efter skärmens riktning.

Ändra textens storlek

Du kan själv ändra webbsidornas textstorlek. Använd snabbkommandot Ctrl (Windows) eller Command (Mac) och minus- eller plus-tangenten. Du kan också läsa hur man gör i din webbläsares hjälpavsnitt.

Lyssna på innehållet

Webbplatsen har en lyssna-funktion som gör att texten på webbsidorna kan läsas upp för dig. Tryck på Lyssna i sidhuvudet för att lyssna på en hel webbsida. Om du vill ha ett visst stycke uppläst, markerar du stycket och klickar sedan på lyssna-ikonen som visas bredvid markeringen.

Lyssna-funktionen är ett stöd för dig som hellre lyssnar än läser. Den kan inte ersätta skärmläsare eller andra hjälpmedel för att navigera på webbplatsen.

Tillgänglighet

Vi strävar efter att bibliotekets webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla besökare, oavsett vilka hjälpmedel besökarna använder. Vårt mål är att uppnå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 på nivå AA.

Läs vår tillgänglighetsredogörelse för att få detaljerad information om webbplatsens tillgänglighet.

Redogörelse för webbplatsens tillgänglighet

Cookies

På www.ub.gu.se används ett fåtal cookies för att spara information på din dator. Du kan välja att stänga av cookies i din webbläsare.

Vi använder cookies för att spara vilket språk du föredrar att använda webbplatsen på. Med hjälp av cookies samlar vi också in anonym besöksstatistik. Denna statistik använder vi för att förbättra webbplatsen och lära oss mer om våra användare.

Om cookies på www.ub.gu.se

Behandling av personuppgifter

När du använder vissa av bibliotekets tjänster hanterar vi dina personuppgifter. Vi hanterar uppgifterna enligt dataskyddsförordningen och Göteborgs universitets riktlinjer för behandling av personuppgifter.

Om universitets behandling av personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära ut information om, när och hur vi hanterar dina personuppgifter. Du kan även be oss ta bort dina egna uppgifter.

Kontakta oss om webbplatsen

Kontakta oss om du har frågor om webbplatsen.

  • Beskriv din fråga