Om biblioteket för nya studenter

Välkommen som ny student! Här har vi samlat några saker som är bra att veta när du ska börja använda universitetsbibliotekets tjänster.

Några uppgifter i filmen stämmer inte:

  • Det går inte att låna böcker på Hälsovetarbackens bibliotek och Samhällsvetenskapliga biblioteket på Vasagatan.
  • Det går inte att lämna tillbaka böcker eller skriva ut, skanna och kopiera på Samhällsvetenskapliga biblioteket på Vasagatan.

Våra bibliotek

På Göteborgs universitet finns åtta bibliotek som tillsammans utgör Göteborgs universitetsbibliotek. Du hittar aktuell information om bibliotekens öppettider, adress och kontaktuppgifter på respektive bibliotekssida.

Bibliotek och öppettider

GU-kortet är ditt bibliotekskort

Som student på Göteborgs universitet kan du använda ditt GU-kort som bibliotekskort för att låna böcker, tidskrifter och annat material.

Om GU-kort och bibliotekskort

Hitta och låna kursböcker

Biblioteket har ofta flera exemplar av de kursböcker som ingår i utbildningar vid Göteborgs universitet. Du hittar universitetsbibliotekets kursböcker och annat material i bibliotekets sökfunktion Supersök. Filtrera på Kursbok för att bara få träffar på kursböcker.

Till Supersök

När du hittat en bok i Supersök kan du se var den är placerad och ofta själv hämta boken direkt från hyllan. Kursböckerna står uppställda i alfabetisk ordning, sorterade på boktitel. Om kursboken är utlånad kan du ställa dig på kö.

Lånetid för kursböcker

Lånetiden för kursböcker är 14 dagar. Du kan förnya lånet upp till fyra gånger om ingen står på kö. Om du glömmer att förnya eller lämnar tillbaka boken för sent tillkommer en förseningsavgift på 10 kronor per bok och dag.

Om att låna på biblioteket

Låna om i Mina lån

Logga in i tjänsten Mina lån för att låna om dina lån och uppdatera dina kontaktuppgifter. Du loggar in med ditt GU-konto eller bibliotekskort. I Mina lån kan du:

  • se när dina lån ska återlämnas
  • låna om dina lån
  • se vilka böcker du själv köar på, och vilken plats du har i kön
  • ta reda på om du har någon förseningsavgift
  • betala förseningsavgifter och ersättningskostnader
  • uppdatera dina kontaktuppgifter

Till Mina lån

Lämna tillbaka

När biblioteken är stängda kan du lämna tillbaka böcker i bokinkast som finns utanför Biomedicinska biblioteket och Humanistiska biblioteket.

Använd bibliotekets studieplatser

Biblioteken har studieplatser i olika typer av miljöer. Det finns öppna miljöer för grupparbete, bokningsbara grupprum och studieplatser med datorer. På flera av våra bibliotek finns också tysta läsesalar och enskilda studieplatser för dig som behöver studera ifred.

Om grupprum på biblioteken

Öppna föreläsningar om studiestrategier

Varje termin har biblioteket ett antal korta lunchföreläsningar om studiestrategier, hur man hittar kursböcker, söker och hanterar sina referenser och skriver akademiskt. Studentsnabben körs digitalt via Zoom och du behöver inte anmäla dig.

Studentsnabben - öppna föreläsningar om studiestrategier

Om du har en läsnedsättning

Studenter som har en läsnedsättning har rätt till anpassad kurslitteratur och längre lånetid för kursböcker.

Om vår service för dig med läsnedsättning

Vid varje terminsstart bjuder universitetsbiblioteket in till drop-in träffar om talböcker, appar, programvaror och bibliotekens lässtudior som är utrustade med användbara program.

Öppna föreläsningar om att studera med stödprogram

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor eller behöver praktisk hjälp med att använda bibliotekets tjänster, informationsresurser och lokaler.

Informationsdisk i Zoom
Ställ din fråga i vår informationsdisk i Zoom.

Chatta med en bibliotekarie
Du kan även chatta med oss. En ikon visas i hörnet av skärmen när chatten är tillgänglig.

Kontaktformulär
Du kan när som helst använda kontaktformuläret nedan om du har några frågor.

  • Beskriv din fråga