Om biblioteket för nya studenter

Välkommen som ny student! Höstterminen 2020 är påverkad av covid-19 vilket gör att bibliotekets öppettider och tjänster är förändrade. Här har vi samlat några saker som är bra att veta när du ska börja använda universitetsbibliotekets tjänster.

Välkommen till universitetsbiblioteket

På grund av covid-19 har vi tillfälligt automatiska omlån och tillgången till bibliotekens studiemiljöer har begränsats. Uppdaterad information om vår service under hösten finner du nedan.

Våra bibliotek

På Göteborgs universitet finns åtta bibliotek som tillsammans utgör Göteborgs universitetsbibliotek. Du hittar aktuell information om bibliotekens öppettider, adress, tillgängliga tjänster och kontaktuppgifter på respektive bibliotekssida.

Bibliotek och öppettider

GU-kortet är ditt bibliotekskort

Som student på universitetet kan du använda ditt GU-kort som bibliotekskort för att låna böcker, tidskrifter och annat material.

Om GU-kort och bibliotekskort

Hitta och låna kursböcker

Biblioteket har ofta flera exemplar av de kursböcker som ingår i utbildningar vid Göteborgs universitet. Du hittar universitetsbibliotekets kursböcker och annat material i bibliotekets sökfunktion Supersök. Filtrera på Kursbok för att bara få träffar på kursböcker.

Till Supersök

När du hittat en bok i Supersök kan du se var den är placerad och ofta själv hämta boken direkt från hyllan. Kursböckerna står uppställda i alfabetisk ordning, sorterade på boktitel. Om kursboken är utlånad kan du ställa dig på kö.

Lånetid för kursböcker

Lånetiden för kursböcker är 14 dagar. För att minska besöken till biblioteken har vi tillfälligt automatiska omlån för alla böcker. Lånet förnyas automatiskt upp till nio gånger om ingen står på kö.

Om att låna på biblioteket

Lämna tillbaka

Vi kontaktar dig när det är dags att lämna tillbaka dina lån. När biblioteken är stängda kan du lämna tillbaka böcker i bokinkast som finns utanför Biomedicinska biblioteket och Humanistiska biblioteket.

Se lån och reservationer i Mina lån

Logga in i tjänsten Mina lån för att se dina lån och uppdatera dina kontaktuppgifter. Du loggar in med ditt GU-konto eller bibliotekskort. I Mina lån kan du:

  • kontrollera när dina lån ska återlämnas
  • se vilka böcker du själv köar på, och vilken plats du har i kön
  • ta reda på om du har någon förseningsavgift
  • betala förseningsavgifter och ersättningskostnader
  • uppdatera dina kontaktuppgifter

Till Mina lån

Använd bibliotekets studieplatser

Biblioteken har studieplatser i olika typer av miljöer. För att undvika smittspridning är studieplatserna utglesade under hösten 2020. Grupprum kan bara bokas på Humanistiska biblioteket. Datorarbetsplatserna är avstängda på Biblioteket för musik och dramatik och Konstbiblioteket. På övriga bibliotek är datorarbetsplatserna utglesade.

Du hittar aktuell information om vilka studiemiljöer och tjänster som finns tillgängliga på respektive bibliotekssida.

Bibliotek och öppettider

Om du har en läsnedsättning

Studenter som har en läsnedsättning har rätt till anpassad kurslitteratur och längre lånetid för kursböcker.

Om vår service för dig med läsnedsättning

Vid varje terminsstarten bjuder universitetsbiblioteket in till drop-in träffar om talböcker, appar, programvaror och bibliotekens lässtudior som är utrustade med användbara program. Hösten 2020 kommer dessa att ske via zoom.

Drop-in träffar i bibliotekets kalender

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor eller behöver praktisk hjälp med att använda bibliotekets tjänster, informationsresurser och lokaler.

  • Beskriv din fråga