Om biblioteket för nya studenter

Det finns några saker som är bra att veta när du ska börja använda universitetsbibliotekets tjänster. Har du frågor eller behöver praktisk hjälp, fråga gärna en bibliotekarie på plats eller kontakta oss.

Våra bibliotek

På Göteborgs universitet finns nio bibliotek som tillsammans utgör Göteborgs universitetsbibliotek. Du hittar information om bibliotekens öppettider, adress och kontaktuppgifter på respektive bibliotekssida.

Bibliotek och öppettider

GU-kortet är ditt bibliotekskort

Som student på universitetet kan du använda ditt GU-kort som bibliotekskort för att låna böcker, tidskrifter och annat material.

Om GU-kort och bibliotekskort

Hitta och låna kursböcker

Biblioteket har ofta flera exemplar av de kursböcker som ingår i utbildningar vid Göteborgs universitet. Du hittar universitetsbibliotekets kursböcker och annat material i Supersök. Filtrera på Kursbok för att bara få träffar på kursböcker.

Till Supersök

När du hittat en bok i Supersök kan du se var den är placerad och ofta själv hämta boken direkt från hyllan. Kursböckerna står uppställda i alfabetisk ordning, sorterade på boktitel. Om kursboken är utlånad kan du ställa dig på kö.

Om att låna på biblioteket

Lånetid för kursböcker

Lånetiden för kursböcker är 14 dagar. Du kan förnya lånet upp till fyra gånger om ingen står på kö. Om du glömmer att förnya eller lämnar tillbaka boken för sent tillkommer en förseningsavgift på 10 kronor per bok och dag.

Låna om i Mina lån

Logga in i tjänsten Mina lån för att förnya dina lån och uppdatera dina kontaktuppgifter. Du loggar in med ditt GU-konto eller bibliotekskort. I Mina lån kan du:

  • kontrollera när dina lån ska återlämnas
  • förnya dina lån
  • se vilka böcker du själv köar på, och vilken plats du har i kön
  • ta reda på om du har någon förseningsavgift
  • uppdatera dina kontaktuppgifter.

Till Mina lån

Använd bibliotekets studieplatser

Biblioteken har studieplatser i olika typer av miljöer. Det finns öppna miljöer för grupparbete, bokningsbara grupprum och studieplatser med datorer. På flera av våra bibliotek finns också tysta läsesalar och enskilda studieplatser för dig som behöver studera ifred.

Om grupprum på biblioteken

Om du har en läsnedsättning

Studenter som har en läsnedsättning har rätt till anpassad kurslitteratur och längre lånetid för kursböcker.

Vid varje terminsstart bjuder universitetsbiblioteket in till drop-in där vi berättar om talböcker, appar, programvaror och bibliotekens lässtudior som är utrustade med användbara program.

Om vår service för dig med läsnedsättning

Du som är distansstudent

Du som studerar på distans vid Göteborgs universitet kan använda våra tjänster och resurser även om du inte själv kan komma till biblioteket.

Om att använda biblioteket som distansstudent

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor eller behöver praktisk hjälp med att använda bibliotekets tjänster, informationsresurser och lokaler.

  • Beskriv din fråga