Studentsnabben - öppna lunchföreläsningar för studenter

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier.

Program

Onsdag
ons
24
april
apr

Studentsnabben: Skriva tillsammans i ett onlinedokument och dela ett Zoterobibliotek

Onsdag 24 april, kl. 12:30
Zoom, och Hälsovetarbackens bibliotek
Föreläsning. Lär dig man ska tänka på när man skriver i ett onlinedokument tillsammans och man dessutom vill använda refere...
Onsdag
ons
8
maj
maj

Studentsnabben: Få ordning på sidnumreringen i Word

Onsdag 8 maj, kl. 12:30
Zoom, och Hälsovetarbackens bibliotek
Föreläsning. Skriver du i Word och tycker det är knepigt att få till t ex sidnumrering, stående/liggande format i samma dok...
Onsdag
ons
15
maj
maj

Studentsnabben: Open Access – vetenskap efter dina studier

Onsdag 15 maj, kl. 12:30
Zoom, och Hälsovetarbackens bibliotek
Föreläsning. Vi kommer att introducera några verktyg som är särskilt användbara för att söka efter vetenskapliga publikatio...