Studentsnabben - öppna lunchföreläsningar för studenter

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier.

Studentsnabben via Zoom

Höstens tillfällen inom Studentsnabben ges via Zoom. Länkar till Zoom finns i programmet.

Program hösten 2020

Just nu finns det inga planerade evenemang i serien Studentsnabben.