Studentsnabben: Akademiskt skrivande del 2

Britt Klintberg språkhandledare vid ASK (Enheten för akademiskt språk), pratar om det akademiska språkets kännetecken, exempelvis vad gäller tydlighet, precisa ordval och koncentration.

Om evenemanget

Föreläsningen ges på engelska och svenska på Zoom. Den svenska föreläsningen hålls även på Hälsovetarbackens bibliotek.

20-minuters lunchföreläsningar

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier.

Se fler öppna lunchföreläsningar för studenter

  • Serie: Studentsnabben
  • Evenemangstyp: Seminarium
  • Målgrupp: Studenter