Tillgänglighet för ub.gu.se

Göteborgs universitetsbibliotek står bakom ub.gu.se. Här redogör vi för hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet och beskriver kända tillgänglighetsproblem. Här får du också information om vilka kontakter du kan ta om du upptäcker fler problem.

Vi strävar efter att universitetsbibliotekets webbplats som helhet ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla besökare, oavsett vilka hjälpmedel besökarna använder. Vårt mål är att uppnå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 på nivå AA.

Hur tillgänglig är bibliotekets webbplats?

Universitetsbibliotekets webbplats består av två delar: www.ub.gu.se och www2.ub.gu.se. Båda delarna av webbplatsen är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Webbplatsen är alltså delvis tillgänglig, men arbete återstår innan hela webbplatsen är tillgänglighetsanpassad. Det finns kända tillgänglighetsproblem framför allt på www2.ub.gu.se.

Tillgänglighetsproblem på www.ub.gu.se

Inga konstaterade tillgänglighetsproblem.

Nästa planerade granskning: 2024-10-29.

Tillgänglighetsproblem på www2.ub.gu.se

Webbplatsen www2.ub.gu.se publicerades innan 23 september 2018. Följande är några exempel bland många kända tillgänglighetsproblem:

  • Inga PDF-dokument är tillgänglighetsanpassade.
  • HTML används för att formatera innehållet (WCAG 1.3.1).
  • Inget språk har ställts in för sidorna (WCAG 3.1.1).
  • Bilder saknar 'alt'-text (WCAG 2.4.4).
  • Formulär saknar anpassningar för skärmläsare (WCAG 3.3.2).

Enligt lagen var vi skyldiga att åtgärda tillgänglighetsproblemen på www2.ub.gu.se innan 23 september 2020. Större delen av problemen är dock inte lösta, och vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning.

Oskäligt betungande anpassning

Göteborgs universitetsbibliotek åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av innehåll och tjänster på www2.ub.gu.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi åberopar undantaget på följande grunder:

  • Webbplatsen är gammal och dess plattform föråldrad. Planen är att successivt ersätta www2.ub.gu.se med nya tjänster och därefter avveckla den gamla plattformen helt.
  • Ersättningsarbetet är omfattande och kommer inte att vara klart innan angiven tidsgräns 23 september 2020.

Kontakta oss om du behöver hjälp eller upptäcker fler brister

Meddela oss om du inte kan använda delar av webbplatsen. Vi kommer att se till att du får den service du har rätt till. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Du når oss genom att ringa eller skicka e-post till universitetsbibliotekets webbteam eller genom att fylla i vårt kontaktformulär.

  • Beskriv din fråga

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Hur vi testar webbplatsen

Vi gör självskattningar (intern testning) av hela ub.gu.se genom manuella bedömningar och automatiserade tillgänglighetskontroller med verktyget Siteimprove. Det senaste testet av webbplatsens tillgänglighet gjordes den 12 mars 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 mars 2024.