Studentsnabben: Få ordning på sidnumreringen i Word

Skriver du i Word och tycker det är knepigt att få till sidnumrering, stående och liggande format i samma dokument med mera? Lär dig hur du får ordning på det.

Om evenemanget

Föreläsningen ges på svenska vid Hälsovetarbackens bibliotek, och du kan även delta via Zoom.

20-minuters lunchföreläsningar i Zoom

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier.

Se fler öppna lunchföreläsningar för studenter

  • Serie: Studentsnabben
  • Evenemangstyp: Seminarium
  • Målgrupp: Studenter