Studentsnabben: Complete Anatomy

Complete Anatomy är en tredimensionell anatomisk lärplattform som låter dig studera den mänskliga anatomin in i minsta detalj. Vi berättar hur du kommer igång med den och hur den funkar!

Om evenemanget

Föreläsningen ges vid Hälsovetarbackens bibliotek, och du kan även delta via Zoom.

20-minuters lunchföreläsningar

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier.

Se fler öppna lunchföreläsningar för studenter

  • Serie: Studentsnabben
  • Evenemangstyp: Föreläsning
  • Språk: Endast svenska
  • Målgrupp: Studenter