Studentsnabben: Akademiskt skrivande del 1

Britt Klintberg språkhandledare vid Enheten för akademiskt språk (ASK) pratar om den akademiska textens struktur och röda tråd.

Om evenemanget

Föreläsningen ges på engelska och svenska via Zoom. Den svenska föreläsningen hålls även på Hälsovetarbackens bibliotek.

20-minuters lunchföreläsningar

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier.

Se fler öppna lunchföreläsningar för studenter

  • Serie: Studentsnabben
  • Evenemangstyp: Seminarium
  • Målgrupp: Studenter