Studentsnabben: Läsning av vetenskapliga artiklar

Onsdag 11 december, kl. 12:30

Är du i början av din utbildning och tycker du det är svårt att läsa vetenskapliga artiklar? Kom och få tips på hur olika vetenskapliga studier kan se ut och heter, och hur du kan vara säker på att de har genomgått granskning och publicerats i en vetenskaplig tidskrift.

20-minuters lunchföreläsningar

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier.

Se fler öppna lunchföreläsningar för studenter

  • Serie: Studentsnabben
  • Evenemangstyp: Seminarium
  • Språk: Endast svenska
  • Målgrupp: Studenter