Studentsnabben: AI-verktyg + informationssökning = sant

Onsdag 4 december, kl. 12:30
Zoom, och Hälsovetarbackens bibliotek

Få en snabb genomgång av vad AI kan göra för dina studier, med fokus på informationssökning.

Om evenemanget

Föreläsningen ges på Hälsovetarbackens bibliotek på svenska och du kan även delta via Zoom:

20-minuters lunchföreläsningar

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier.

Se fler öppna lunchföreläsningar för studenter

  • Serie: Studentsnabben
  • Evenemangstyp: Föreläsning
  • Målgrupp: Studenter

Fler tillfällen

Zoom eller Hälsovetarbackens bibliotek