GU-kort och bibliotekskort

För att kunna låna och beställa material på universitetsbiblioteket behöver du ett GU-kort eller ett bibliotekskort.

GU-kort för studenter och anställda

För studenter och anställda fungerar GU-kortet som bibliotekskort. Med hjälp av GU-kortet kan du:

  • låna böcker och beställa artiklar
  • boka bibliotekens grupprum
  • skriva ut, skanna och kopiera

Genom att använda GU-kortet accepterar du bibliotekets låneregler.

Beställ GU-kort i Studentportalen

Förlänga kortets giltighetstid

Biblioteksfunktionen på ditt GU-kort har en annan giltighetstid än den tid som anges på kortet. Giltighetstiden för biblioteksfunktionen kan du se genom att logga in i Mina lån. Kontakta biblioteket när du vill förlänga giltighetstiden.

För anställda som redan har ett GU-kort

Du som är anställd kan behöva aktivera biblioteksfunktionen på ditt GU-kort om du inte haft något bibliotekskort tidigare. Fyll i en bibliotekskortsansökan och besök sedan valfritt bibliotek så hjälper vi dig med aktiveringen.

Fyll i ansökan om bibliotekskort

För distansstudenter som saknar GU-kort

Om du är distansstudent vid Göteborg universitet och saknar GU-kort, behöver du skaffa ett bibliotekskort för att kunna låna på biblioteket.

Gör så här om du är distansstudent:

  1. Ansök om ett bibliotekskort.
  2. Kontakta oss och be att vi skickar hem bibliotekskortet till din adress.

Observera att vi endast skickar hem bibliotekskort till distansstudenter som bor utanför Göteborgsregionen.

Bibliotekskort för alla

Alla som har fast bostad i Sverige och är över 15 år kan få ett bibliotekskort på universitetsbiblioteket genom att fylla i en ansökan.

Ansök om bibliotekskort

Kortet hämtar du sedan ut vid ett personligt besök på något av våra bibliotek. Ta med dig legitimation.

Bibliotekskort för dig utan svenskt personnummer

Du som saknar svenskt personnummer måste lämna in ett intyg för att få ett bibliotekskort. Intyget kallas för en personlig borgensförbindelse och ska fyllas i av dig och av en borgensperson. Borgenspersonen ska vara bosatt i Sverige och ha svenskt personnummer.

Bibliotekskortet får du när du besöker biblioteket tillsammans med borgenspersonen. Båda ska ta med legitimation tillsammans med den ifyllda borgensförbindelsen.

Behandling av personuppgifter

När du får ett bibliotekskort eller GU-kort registreras dina personuppgifter i bibliotekets låntagarregister. Personuppgifterna består av ditt namn, personnummer och adress. Om du har skyddad identitet har du möjlighet att ange en annan adress än din folkbokföringsadress.

Universitetsbiblioteket behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.

Låneregler

En utförlig sammanställning av hur du använder bibliotekskortet finns i våra regler för användning av Göteborgs universitetsbibliotek.

Kontakta oss om GU-kort och bibliotekskort

Kontakta ett bibliotek om du behöver hjälp med ditt GU-kort eller bibliotekskort.

  • Beskriv din fråga