GU-kort och bibliotekskort

För att kunna låna böcker och annat material som kan lånas på universitetsbiblioteket behöver du ett GU-kort eller ett bibliotekskort.

GU-kort för studenter och anställda

Studenter och anställda vid Göteborgs universitet använder sitt GU-kort för att låna böcker och annat material på biblioteket. Som student kan du använda GU-kortet som bibliotekskort så fort du hämtat det vid ett av universitetets servicecenter.

Genom att använda GU-kortet accepterar du bibliotekets låneregler.

Beställ GU-kort i Studentportalen

För anställda med GU-kort

När du hämtat ut ett nytt GU-kort behöver du kontakta biblioteket för att vi ska aktivera funktionen att låna på biblioteket. Meddela oss din adress och numret på GU-kortet, så aktiverar vi lånefunktionen åt dig.

Giltighetstiden för lånefunktionen är inte samma som för GU-kortet. Du kan kontrollera giltighetstiden för lånefunktionen genom att logga in i Mina lån. Kontakta biblioteket när du vill förlänga giltighetstiden.

Bibliotekskort för alla

För att kunna låna och beställa böcker och annat material som kan lånas på universitetsbiblioteket behöver du ett bibliotekskort. Med ett bibliotekskort kan du även logga in på bibliotekets datorer och nå våra e-resurser när du är på biblioteket.

För att kunna låna i utlåningsautomat använder du bibliotekskortet tillsammans med din PIN-kod.

Alla som har fast bostad i Sverige och är över 15 år kan få ett bibliotekskort på universitetsbiblioteket genom att fylla i en ansökan.

Ansök om bibliotekskort

Kortet hämtar du sedan ut vid ett personligt besök på något av våra bibliotek. Ta med dig legitimation.

Bibliotekskort för dig utan svenskt personnummer

Du som saknar svenskt personnummer måste lämna in ett intyg för att få ett bibliotekskort. Intyget kallas för en personlig borgensförbindelse och ska fyllas i av dig och av en borgensperson. Borgenspersonen ska vara bosatt i Sverige och ha svenskt personnummer.

Bibliotekskortet får du när du besöker biblioteket tillsammans med borgenspersonen. Båda ska ta med legitimation tillsammans med den ifyllda borgensförbindelsen.

Behandling av personuppgifter

När du får ett bibliotekskort eller GU-kort registreras dina personuppgifter i bibliotekets låntagarregister. Personuppgifterna består av ditt namn, personnummer och adress. Om du har skyddad identitet har du möjlighet att ange en annan adress än din folkbokföringsadress.

Universitetsbiblioteket behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.

Låneregler

En utförlig sammanställning av hur du använder bibliotekskortet finns i våra regler för användning av Göteborgs universitetsbibliotek.

Kontakta oss om GU-kort och bibliotekskort

Kontakta ett bibliotek om du behöver hjälp med ditt GU-kort eller bibliotekskort.

  • Beskriv din fråga