Låna på biblioteket

Alla som har fast bostad i Sverige och är över 15 år får låna på universitetsbiblioteket.

Skaffa ett bibliotekskort

Det finns två kort som används för att låna på universitetsbiblioteket. Du som är student eller anställd vid Göteborgs universitet kan använda ditt GU-kort. Alla andra behöver ett bibliotekskort.

Om GU-kort och bibliotekskort

Hitta och låna

Mycket material står på hyllor där du själv kan hämta och låna hem det. Sök upp materialet i Supersök för att få reda på vilket bibliotek det finns tillgängligt på, och vilken placering det har.

Till Supersök

Du kan också beställa och köa på material i Supersök. När materialet du beställt har kommit in får du ett meddelande från biblioteket. Hämta från hyllorna för beställda böcker, i närheten av informationsdisken. Om du har glömt ditt bibliotekskort eller GU-kort får du hjälp att låna i informationsdisken. Identifiera dig med legitimation.

Om att låna och använda e-böcker

Lånetid och omlån

Olika typer av material har olika lånetid:

 • Kursböcker och tidskrifter: 14 dagar
 • Övriga böcker: 30 dagar

När lånetiden tar slut förnyar biblioteket dina lån automatiskt, förutsatt att ingen annan köar på materialet. Du behöver alltså inte lämna tillbaka materialet förrän du fått ett meddelande från biblioteket.

Så fungerar automatiska omlån

Automatiska omlån förlänger din lånetid med en låneperiod i taget. Det innebär att du slipper förnya dina lån själv. När lånetiden går ut kontrollerar biblioteket att ingen står på kö och förlänger sedan lånetiden ytterligare en låneperiod: 14 dagar för kursböcker och tidskrifter, och 30 dagar för böcker.

Så länge det inte finns någon kö upprepas det automatiska omlånet varje gång lånetiden går ut - upp till ett visst antal gånger:

 • Kursböcker lånas om upp till 7 gånger för alla låntagare.
 • Övriga böcker lånas om upp 6 gånger för studenter och allmänhet, och upp till 37 gånger för anställda.
 • Tidskrifter lånas om upp till 7 gånger för studenter och allmänhet, och upp till 80 gånger för anställda.

Om någon annan köar på boken sker inget automatiskt omlån. Då får du istället ett meddelande om att det är dags att lämna tillbaka boken.

Håll koll på dina lån

Logga in i tjänsten Mina lån för att se detaljer om dina lån. Du loggar in med ditt GU-konto eller bibliotekskort. I Mina lån kan du:

 • se lånetid och antal automatiska omlån per lån
 • se om någon annan köar på dina lån
 • se vilka böcker du själv köar på, och vilken plats du har i kön
 • se om du har någon förseningsavgift
 • betala eventuella förseningsavgifter och ersättningskostnader
 • uppdatera dina kontaktuppgifter.

Till Mina lån

Lämna tillbaka

Du kan lämna tillbaka det du lånat på alla bibliotek som tillhör Göteborgs universitetsbibliotek, oavsett var du lånat materialet.

När biblioteken är stängda kan du lämna tillbaka böckerna i bokinkast som finns utanför Biomedicinska biblioteket och Humanistiska biblioteket. Böcker som lämnas i bokinkastet innan bibliotekets stängning registreras som återlämnade samma dag.

Försenad återlämning

Det är ditt ansvar som låntagare att hålla reda på sista återlämningsdatum för det material du lånar på biblioteket. Se till att vi har korrekta kontaktuppgifter till dig så att du kan få påminnelser. Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter i Mina lån. Om du av någon anledning inte fått våra påminnelser måste du ändå betala avgifter för försenat material.

Ersättningskostnader och förseningsavgifter

Ersättningskostnaderna för förlorade böcker/material är alltid en fast summa på 600 kronor. Ersättningskostnaden tillkommer när ditt lån är försenat mer än 14 dagar. Förseningsavgiften för samma period är 100 kronor. Lämnar du tillbaka boken kommer ersättningskostnaden automatiskt försvinna. Förseningsavgiften kommer du fortfarande behöva betala.

Du stängs av från nya lån vid Göteborgs universitetsbibliotek vid en skuld på 70 kronor eller mer. När skulden är betald kan du låna som vanligt igen.

Ersättningskostnader och förseningsavgifter kan betalas både i Mina lån eller på något av våra bibliotek.

Förseningsavgifter för kursböcker

Om du lämnar tillbaka kursböcker efter sista återlämningsdag måste du betala en förseningsavgift. Förseningsavgiften är 10 kr per bok och dag, högst 140 kronor per bok.

Om kursboken inte återlämnats 14 dagar efter lånetidens slut läggs en fast ersättningskostnad på 600 kronor på. Lämnar du tillbaka boken kommer ersättningskostnaden automatiskt försvinna. Förseningsavgiften kommer du fortfarande behöva betala.

Låneregler

Informationen på den här sidan är ett urval av rutiner och regler för hur du gör när du vill låna från universitetsbiblioteket. En mer utförlig sammanställning finns i våra regler för användning av Göteborgs universitetsbibliotek.

Kontakta oss om att låna

Kontakta ett av våra bibliotek om du behöver hjälp med dina lån.

 • Beskriv din fråga