Låna på biblioteket

Alla som har fast bostad i Sverige och är över 15 år får låna på universitetsbiblioteket.

Skaffa ett bibliotekskort

Det finns två kort som används för att låna på universitetsbiblioteket. Du som är student eller anställd vid Göteborgs universitet kan använda ditt GU-kort. Alla andra behöver ett bibliotekskort.

Om GU-kort och bibliotekskort

Hitta och låna

Mycket material står på hyllor där du själv kan hämta och låna hem det. Sök upp materialet i Supersök för att få reda på vilket bibliotek det finns tillgängligt på, och vilken placering det har.

Till Supersök

Du kan också beställa och köa på material i Supersök. När materialet du beställt har kommit in får du ett meddelande från biblioteket. Hämta från hyllorna för beställda böcker, i närheten av informationsdisken. Om du har glömt ditt bibliotekskort eller GU-kort får du hjälp att låna i informationsdisken. Identifiera dig med legitimation.

Om att låna och använda e-böcker

Lånetid och omlån

Olika typer av material har olika lånetid:

 • Kursböcker och tidskrifter: 14 dagar
 • Övriga böcker: 30 dagar

När lånetiden tar slut förnyar biblioteket dina lån automatiskt, förutsatt att ingen annan köar på materialet. Du behöver alltså inte lämna tillbaka materialet förrän du fått ett meddelande från biblioteket.

Så fungerar automatiska omlån

Automatiska omlån förlänger din lånetid med en låneperiod i taget. Det innebär att du slipper förnya dina lån själv. När lånetiden går ut kontrollerar biblioteket att ingen står på kö och förlänger sedan lånetiden ytterligare en låneperiod: 14 dagar för kursböcker och tidskrifter, och 30 dagar för böcker.

Så länge det inte finns någon kö upprepas det automatiska omlånet varje gång lånetiden går ut - upp till ett visst antal gånger:

 • Kursböcker lånas om upp till 9 gånger för alla låntagare.
 • Övriga böcker lånas om upp 9 gånger för studenter och allmänhet, och upp till 40 gånger för anställda.
 • Tidskrifter lånas om upp till 9 gånger för studenter och allmänhet, och upp till 82 gånger för anställda.

Om någon annan köar på boken sker inget automatiskt omlån. Då får du istället ett meddelande om att det är dags att lämna tillbaka boken.

Se dina lån och avgifter

Logga in i tjänsten Mina lån för att se detaljer om dina lån och uppdatera dina kontaktuppgifter. Du loggar in med ditt GU-konto eller bibliotekskort. I Mina lån kan du:

 • se lånetid och antal automatiska omlån per lån
 • se om någon annan köar på dina lån
 • se vilka böcker du själv köar på, och vilken plats du har i kön
 • ta reda på om du har någon förseningsavgift
 • uppdatera dina kontaktuppgifter.

Till Mina lån

Lämna tillbaka

Du kan lämna tillbaka det du lånat på alla bibliotek som tillhör Göteborgs universitetsbibliotek, oavsett var du lånat materialet.

När biblioteken är stängda kan du lämna tillbaka böckerna i bokinkast som finns utanför Biomedicinska biblioteket och Humanistiska biblioteket.

Försenad återlämning

Det är ditt ansvar som låntagare att hålla reda på sista återlämningsdatum för det material du lånar på biblioteket. Se till att vi har korrekta kontaktuppgifter till dig så att du kan få påminnelser. Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter i Mina lån. Om du av någon anledning inte fått våra påminnelser måste du ändå betala avgifter för försenat material.

Förseningsavgifter på kursböcker

Om du lämnar tillbaka kursböcker efter sista återlämningsdag måste du betala en förseningsavgift. Det gäller också om du gör omlån efter sista återlämningsdag. Förseningsavgiften är 10 kronor per dag och bok.

Om dina samlade förseningsavgifter är 70 kronor eller högre får du inte låna nya böcker eller göra omlån. För att kunna låna nya böcker och låna om, måste du först återlämna det försenade lånet. Sedan kan du betala förseningsavgiften.

Arbetskostnad och avgift för inköp av ny bok

Om du inte lämnat tillbaka materialet du lånat 16 dagar efter lånetidens slut, är du skyldig att betala en arbetskostnad på 200 kronor. Om du tappat bort boken måste du betala kostnaden för en ny bok.

Du kan inte låna nytt material eller göra omlån förrän du betalat avgifterna. Du betalar dina avgifter på något av biblioteken eller med den faktura du har fått av oss.

Låneregler

Informationen på den här sidan är ett urval av rutiner och regler för hur du gör när du vill låna från universitetsbiblioteket. En mer utförlig sammanställning finns i våra regler för användning av Göteborgs universitetsbibliotek.

Kontakta oss om att låna

Kontakta ett av våra bibliotek om du behöver hjälp med dina lån.

 • Beskriv din fråga