Humanistiska biblioteket

Biblioteket har böcker och tidskrifter inom humaniora och kulturvetenskaperna. Här finns också det nationella biblioteket för genusforskning KvinnSam, donerade samlingar och rariteter samt äldre tryck, handskrifter, vardagstryck och ljud- och videoinspelningar.

Exteriörbild av Humanistiska biblioteket

På Humanistiska biblioteket

Störande ljud under Västlänksarbetet

Fram till och med 2023 kommer man att borra och spränga ut bergrum och tunnlar i området runt Humanistiska biblioteket. Under början av 2021 byggs en arbetstunnel under biblioteket som en del av Västlänken. Arbetet kommer att innebära störande ljud från borrningar och spängningar. De bullrande arbetena kommer främst att ske kl 7–19 på vardagar. Du kan anmäla dig till Trafikverkets sprängförvarningstjänst så att du får ett meddelande 30 minuter före varje sprängning som sker i området.

Anmäl dig till sprängförvarningstjänsten här

Läs mer om arbetet med Västlänken

Förändrad service på grund av covid-19

På grund av covid-19 har biblioteket förändrad service. Ett begränsat antal utglesade studieplatser finns tillgängliga för de studenter som inte har möjlighet att studera hemifrån. Grupprummen går att boka för max en person per rum. Lässtudion, dagstidningsdatorn och specialläsesalen går att boka. Specialläsesalen är bokningsbar för max två personer. De publika datorerna är inte tillgängliga.

Specialläsesal för ömtåligt material

På Humanistiska biblioteket finns en specialläsesal som är avsedd för studier av universitetsbibliotekets mest ömtåliga och värdefulla material. Här kan du läsa handskrifter, specialsamlingar och rariteter. På grund av covid-19 måste du kontakta biblioteket i förväg om du vill använda specialläsesalen. För närvarande är maxantal 2 personer i specialläsesalen.

Om specialläsesalen

Om tillgänglighetsanpassningar i lokalerna

Bibliotekets entré är tillgänglighetsanpassad. Tillgänglighetsanpassad studieplats med dator finns i lässtudion. Det finns också ett höj-och sänkbart skrivbord i tysta läsesalen. Hiss finns mellan alla våningsplan.

Mellan hyllorna i de öppna magasinen på plan 5A och 6A kan det vara trångt att komma in med rullstol. Kontakta personal om du behöver hjälp att plocka fram material. Det finns inga ledstråk i biblioteket.

Kontakta Humanistiska biblioteket

Loading map

Postadress

Humanistiska biblioteket
Box 222
405 30 Göteborg

Besöksadress

Renströmsgatan 4
412 55 Göteborg

Leveransadress

Lundgrensgatan 1
412 56 Göteborg

Telefon

  • Beskriv din fråga

Öppettider för Humanistiska biblioteket

Läsesalsexpeditionen och specialläsesalen är stängda från 19 juli till 6 augusti.

* Avvikande tider

Öppettider sommaren 2021

Läsesalsexpeditionen och specialläsesalen är stängda från 19 juli till 6 augusti.

Från 14 juni till 22 augusti
Måndag - fredag 12:00 - 16:00
Lördag - söndag Stängt
Avvikande öppettider
Midsommarafton, fredag 25 juni Stängt

Öppettider hösten 2021

Från 23 augusti
Måndag - lördag 10:00 - 16:00
Söndag Stängt