Humanistiska bibliotekets specialläsesal

På Humanistiska biblioteket finns en specialläsesal som är avsedd för studier av universitetsbibliotekets mest ömtåliga och värdefulla material. Här kan du läsa handskrifter, specialsamlingar och rariteter.

För närvarande förekommer ibland omfattande buller från Västlänkens byggnadsarbete i Specialläsesalen. Vi beklagar störningarna.

Öppettider för specialläsesalen

Specialläsesalen har andra öppettider än Humanistiska biblioteket.

Sommaren 2023

21 augusti – 3 september
Måndag 10:00 – 17:00
Tisdag – torsdag 08:30 – 17:00
Fredag 10:00 – 16:00
Lördag 10:00 – 17:00
Söndag Stängt
Öppettider under terminstid
Måndag 08:30 – 16:30
Tisdag 08:30 – 20:00
Onsdag 08:30 – 16:30
Torsdag 08:30 – 20:00
Fredag 08:30 – 16:00
Lördag 10:00 – 17:00
Söndag Stängt

Beställ material till specialläsesalen

Fyll i vårt kontaktformulär för att beställa fram material till specialläsesalen.

Beställ fram material via kontaktformuläret

Så använder du specialläsesalen

När du beställer fram handskrifter, specialsamlingar och rariteter levereras de till specialläsesalen. Specialläsesalen finns på bibliotekets entréplan i närheten av den större, tysta läsesalen.

För att komma in i läsesalen måste du ha ett GU-kort eller bibliotekskort och anteckna ditt besök i läsesalsexpeditionens besöksliggare. Du behöver också läsa igenom och godkänna reglerna för användning av specialläsesalen.

Regler för Göteborgs universitetsbiblioteks specialläsesal

Läsesalen är kameraövervakad

Specialläsesalen är kameraövervakad av säkerhetsskäl. Inspelningarna raderas automatiskt efter 30 dagar.

Övervakningen sker i enlighet med Kamerabevakningslagen, dataskyddsförordningen och enligt universitetets rutiner för behandling av personuppgifter.

Om du har synpunkter på kameraövervakningen kan du kontakta Datainspektionen. Vid frågor om lagstiftningen och personuppgiftsbehandlingen, kontakta universitetets dataskyddsombud via e-post: dataskydd@gu.se.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om hur du använder specialläsesalen.

  • Beskriv din fråga