Beställ handskrifter och arkiv

Du som behöver universitetsbibliotekets handskrifter, person- och föreningsarkiv för ditt forskningsarbete kan beställa fram materialet till specialläsesalen på Humanistiska biblioteket.

Så beställer du fram materialet

Gör så här för att beställa fram en handskrift eller annat material till specialläsesalen:

  1. Sök upp handskriften/materialet i Alvin eller i bibliotekets övriga förteckningar.
  2. Beskriv vilket material du vill beställa. Ange arkivsignum och volymnummer. Klistra gärna in Alvins länk till posten i beställningsformuläret.
  3. Ange ditt namn, adress, lärosäte och numret på ditt GU-kort eller bibliotekskort.
  4. Beskriv gärna syftet med din forskning.
  • Beskriv din fråga

Läs materialet i specialläsesalen

När vi tagit fram materialet får du ett meddelande om att det finns tillgängligt för dig i specialläsesalen på Humanistiska biblioteket.

Du behöver ha giltig legitimation och ett GU-kort eller bibliotekskort för att läsa handskrifter och arkivmaterial. Du som inte har något svensk personnummer kan istället fylla i en ansökningsblankett som finns i läsesalens expedition. I detta fall behöver du inget bibliotekskort. Ta med giltig legitimation.

Utöver bibliotekets allmänna lånevillkor finns särskilda regler för användningen av handskrifterna och annat unikt material i specialläsesalen.

Regler för specialläsesalen