Handskrifter och arkiv

Universitetsbibliotekets handskriftssamlingar innehåller främst person- och föreningsarkiv med bland annat brev, dagböcker och manuskript. Här finns även papyrer från antiken och medeltida pergamenthandskrifter. Du hittar handskrifter och arkiv i databasen Alvin samt i kortkataloger och förteckningar som finns på Humanistiska biblioteket.

Hitta handskrifter och arkiv i Alvin

Alvin är en nationell plattform för kulturarvsmaterial från flera universitetsbibliotek och andra kulturarvsinstitutioner i Sverige. Du hittar en del av universitetsbibliotekets handskrifter och arkiv här, både inskannade handskrifter som är tillgängliga i sin helhet och referenser till fysiskt material som kan beställas fram. Sök på exempelvis personnamn eller organisation, titel på manuskript eller typ av dokument.

Hitta i kortkataloger och förteckningar

En stor del av våra handskrifter och arkiv finns inte i Alvin eller i de inskannade kataloger, utan är bara registrerade i analoga förteckningar och kortkataloger här på universitetsbiblioteket. Andra delar av materialet saknar helt förteckningsstöd. Fyll gärna i kontaktformuläret nedan och beskriv vad du söker, så hjälper vi dig att hitta i förteckningar och kortkataloger.

Beställa handskrifter och arkiv

När du hittat en referens till en handskrift i Alvin eller andra källor, kan du beställa fram handskriften till specialläsesalen på Humanistiska biblioteket. Observera att handskrifterna framför allt är till för vetenskapliga studier och forskning. En del arkivhandlingar kan inte beställas fram, eftersom det finns förbehåll för användning av vissa material.

Så beställer du handskrifter

Om samlingar och arkiv

Handskriftsavdelningens samlingar

Samlingarna har byggts upp sedan 1860-talet. Den består till största delen av personarkiv från 1800- och 1900-talen men också visst material från 2000-talet. Här finns arkiv från författare, konstnärer, musiker och opinionsbildare samt material från forskare och lärare vid Göteborgs Högskola nuvarande Göteborgs universitet. I samlingarna ingår även flera förenings- och organisationsarkiv som till exempel innehåller protokoll, verksamhetsberättelser, räkenskaper och tryck. Handskriftsavdelningens samlingar omfattar totalt över 400 arkiv. Utöver dessa finns här även Svenska Ostindiska kompaniets arkiv, samt papyrer från antiken och medeltida pergamenthandskrifter.

Arkiv ur bibliotekets handskriftssamlingar

KvinnSams arkiv

KvinnSams arkiv grundades år 1958 på ett privat initiativ och har sedan 1971 varit en del av universitetsbiblioteket. Det består av ungefär 250 person- och föreningsarkiv. KvinnSams handskrifter är främst från 1900-talets första hälft, från rösträttskampen och tiden därefter. Arkiven innehåller brev, dagböcker och manuskript samlade av och om enstaka kvinnor. Här finns det även arkiv från olika kvinnoförbund och kvinnoföreningar.

Mer om KvinnSams arkiv

Kontakta oss

Kontakta oss om du inte hittar det du behöver eller om du har andra frågor. Du kan ringa eller besöka oss på Humanistiska biblioteket, eller fylla i kontaktformuläret nedan. Beskriv vad du söker, så hjälper vi dig.

  • Beskriv din fråga