Uppspelningsrum för ljud- och videoinspelningar

På Humanistiska biblioteket finns ett uppspelningsrum som du kan boka för att använda universitetsbibliotekets och Kungliga bibliotekets ljud- och videoinspelningar.

Utrustning i rummet

Rummet är utrustat med CD- och vinylskivspelare. Vid behov kan en VHS-bandspelare, ett kassettdäck eller en rullbandspelare ställas in i rummet. Var god meddela oss i förväg om Du behöver använda någon av dessa apparater.

Boka uppspelningsrummet

Du kan boka uppspelningsrummet fyra timmar åt gången och 14 dagar framåt i tiden. För att få tillgång till rummet behöver du ditt GU-kort eller bibliotekskort.

Boka uppspelningsrummet

Beställda material kvitteras ut i läsesalen på Humanistiska biblioteket, tillsammans med nyckel till uppspelningsrummet.

  • Beskriv din fråga