Service för dig med läsnedsättning

Universitetsbiblioteket ger utökat stöd till studenter och personal som har en läsnedsättning. Du kan få hjälp med anpassad kurslitteratur, längre lånetid på kursböcker och tillgång till lässtudio.

Kontakta oss om service för dig med läsnedsättning

Kontakta gärna oss som arbetar med service för dig med läsnedsättning för att få reda på hur vi kan hjälpa just dig. Vi finns på alla bibliotek inom Göteborgs universitetsbibliotek.

  • Beskriv din fråga

Talböcker

En talbok är en inläst version av en tryckt bok. Observera att endast du som har en läsnedsättning har rätt att låna talböcker. Läs mer om vem som får låna talböcker hos Myndigheten för tillgängliga medier.

Du hittar talböcker i katalogen Legimus och läser dem i din dator, telefon eller i särskilda spelare.

Till Legimus

Hjälp med talböcker

Biblioteket hjälper dig med att:

  • få inloggning till Legimus för att ladda ner talböcker
  • beställa nyinläsningar av kursböcker som inte redan finns i Legimus

Kontakta oss för att boka ett personligt möte där du får hjälp att komma igång med talböcker.

Längre lånetid på kurslitteratur

Biblioteket erbjuder längre lånetid på tryckt kurslitteratur för dig som har en läsnedsättning. Lånetiden är 30 dagar istället för 14 dagar. För att få längre lånetid behöver du ett intyg från universitetets samordnare.

Lässtudio

En lässtudio är ett resursrum utrustat med tekniska hjälpmedel för studenter som har en läsnedsättning på grund av dyslexi, synnedsättning eller annan funktionsvariation. Det finns sex lässtudior på universitetsbiblioteket.

Alla lässtudior är utrustade med förstorings- och skärmläsningsprogram, talsyntes, stavningsprogram, skanner och skrivare. För att få tillgång till en lässtudio behöver du ett intyg från universitetets samordnare.

Om bibliotekens lässtudior och hur du bokar

Stödprogramvaror

Göteborgs universitet erbjuder olika stödprogramvaror som talsyntes, förstoringsprogram och program som hjälper dig med stavning och grammatik.

Du hittar programmen i Studentportalen. Logga in med ditt GU-konto (gus-id) för att nå programvarorna.

Stödprogramvaror i Studentportalen

En del av programmen finns även installerade på bibliotekets datorer.

Pedagogiskt stöd från universitetet

Det finns möjlighet att få pedagogiskt stöd från universitetet för dig med funktionsvariationer.

Pedagogiskt stöd

Öppna föreläsningar

Vi som arbetar med service för studenter med läsnedsättning på universitetsbiblioteket arrangerar öppna föreläsningar för studenter.

Tisdag
tis
28
maj
maj

Stöd i arbetslivet

Tisdag 28 maj, kl. 16:00
Zoom
Webbinarium. Som student med läs- och skrivsvårigheter finns det flera olika typer av stöd. Men vad händer när du börjar jo...