Lässtudior

En lässtudio är ett resursrum utrustat med tekniska hjälpmedel för studenter som har en läsnedsättning på grund av dyslexi, synnedsättning eller annan funktionsnedsättning.

Boka lässtudio

Använd ditt GU-kort eller bibliotekskort för att boka. Kvittera din bokning när din bokade tid startar.

Så fungerar det att boka lässtudio

Behörighet för att boka lässtudio

Lässtudiorna får användas av studenter och anställda på Göteborgs universitet. Du behöver en särskild behörighet på ditt GU-kort eller bibliotekskort för att kunna boka en lässtudio. Det får du med ett intyg från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Kontaktuppgifter till universitetets samordnare

Lässtudior är till för enskilda studier. Vid grupparbeten kan du istället använda bibliotekens grupprum. Alla datorer i grupprummen är utrustade med stödprogram.

Boka och kvittera en lässtudio

Du kan boka lässtudio upp till en vecka i förväg och max två pass per dag. Ett pass är två timmar långt. Gör så här:

 1. Välj önskat bibliotek och önskad dag i bokningstjänsten.
 2. Boka med numret på ditt GU-kort (eller bibliotekskort) och personnummer.
 3. Kvittera din bokning tidigast 15 minuter innan och senast 15 minuter efter en bokad tid startar.

Det är viktigt att du kommer ihåg att kvittera i tid, eftersom lässtudion annars blir ledigt i bokningstjänsten och alltså tillgängligt för andra att boka. Om du bokar en lässtudio efter bokningstidens start behöver du inte kvittera den.

Boka lässtudio per telefon

Om du inte vill boka lässtudio via webben, kan du istället boka per telefon:

 • Biomedicinska biblioteket, telefon 031-786 30 02
 • Ekonomiska biblioteket, telefon 031-786 14 31
 • Humanistiska biblioteket, telefon 031-786 17 45
 • Hälsovetarbackens bibliotek, telefon 031-786 68 80
 • Pedagogiska biblioteket, telefon 031-786 23 41
 • Samhällsvetenskapliga biblioteket, telefon 031-786 27 20

Avboka om du får förhinder

Avboka alltid ditt bokade rum om du inte behöver använda det. Om du har kvitterat din bokning går det inte att avboka tiden. Bokningar som du gjort efter bokningstidens start går inte heller att avboka.

Se dina bokningar och avboka

Lässtudior på biblioteken

Biomedicinska biblioteket

Lässtudion ligger till vänster på plan 3. Här finns en arbetsplats som även har skärmläsningsprogrammet Jaws. Hämta ut nyckel till lässtudion i lånedisken på entréplanet, plan 5.

Ekonomiska biblioteket - stöd för punktskrift

I det avskilda rummet på balkong 1 finns två arbetsplatser, varav fönsterplatsen har punktskrivare, punktdisplay och skärmläsningsprogrammet Jaws. Den platsen har inte SuperNova. Hämta ut nyckel till lässtudion i lånedisken.

Humanistiska biblioteket

Lässtudion finns på plan 6. Hämta ut nyckel till lässtudion i lånedisken i entréhallen.

Hälsovetarbackens bibliotek

Lässtudion finns på entréplan. Nyckel kvitteras ut i disken på entréplan.

Pedagogiska biblioteket

Lässtudion finns i anslutning till bibliotekets grupprum. Hämta ut nyckel till lässtudion i lånedisken.

Samhällsvetenskapliga biblioteket

Två lässtudior finns i anslutning till bibliotekets grupprum. I lässtudio 1 finns en särskild bokscanner. Hämta ut nyckel till rummen i lånedisken på entréplan.

Programvaror på offentliga datorer

På de flesta av bibliotekens offentliga datorer finns stödprogram såsom EasyReader, TorTalk, Supernova och StavaRex installerade. Dessa program går också att ladda ner via universitetets nedladdningstjänst.

Utrustning och program i lässtudiorna

Du kan arbeta med egna filer och dokument på datorerna i lässtudiorna, men för att spara det du arbetat med behöver du antingen ett USB-minne eller skicka dina filer till din egen e-post.

Utrustning i lässtudiorna

I lässtudiorna finns följande utrustning:

 • Skrivare
 • Scanner
 • CD-brännare
 • CD-läsare
 • Punktskrivare Index Everest. Finns endast på en dator på Ekonomiska biblioteket.
 • Punktdisplay Basic Braille 64. Finns endast på en dator på Ekonomiska biblioteket.
 • Förstoringskamera. Saknas på en av datorerna på Ekonomiska biblioteket och på Hälsovetarbackens bibliotek.
 • Scannermus för inskanning av mindre stycken, till exempel enstaka meningar

Programvaror på datorerna

På datorerna i lässtudiorna finns följande programvaror:

 • Windows 7 eller Windows 10
 • Skärmläsningsprogram Supernova
 • Skärmläsningsprogram Jaws. Finns endast på Biomedicinska biblioteket och Ekonomiska biblioteket (en dator)
 • Talsyntes Infovox på både svenska och engelska
 • Talsyntes TorTalk på både svenska och engelska
 • FineReader, OCR-program för scanning
 • EasyReader för uppläsning av talböcker
 • EasyProducer: Läser upp text i Word-dokument med syntetisk röst (på svenska och engelska) samt skapar ljudböcker av text i Daisy-format (med mp3).
 • ClaroRead: Studieverktyg med bland annat talsyntes, rättstavning och mindmap
 • Saida ordprediktionsprogram
 • SpellRight: Stavnings- och grammatikprogram för engelsk text
 • Stava Rex: Stavnings- och grammatikprogram för svensk text
 • Word Finder: Ordböcker och kontroll av stil och grammatik i engelsk text
 • Gustavas Ordböcker

Kontakta oss om lässtudior

Kontakta oss om du behöver hjälp med att använda bibliotekens lässtudior.

 • Beskriv din fråga