Använda wifi på biblioteket

Studenter och anställda kan använda universitetets wifi, trådlösa nätverk, i universitetsbibliotekets lokaler. Det finns inget wifi som är öppet för allmänheten på biblioteken.

Wifi för studenter och anställda

Studenter och anställda kan använda universitetets wifi, trådlösa nätverk, i bibliotekets lokaler. När du använder universitetets wifi har du automatiskt åtkomst till bibliotekets databaser, e-tidskrifter och e-böcker.

Nätverk: Eduroam och GoteborgsUniversitet

Universitets wifi finns i två versioner: eduroam (krypterad) och GoteborgsUniversitet (okrypterad). I universitetets portaler finns information om hur du som är student eller anställd kopplar upp dig mot båda versionerna.

Om trådlöst nätverk för studenter (Studentportalen)
Om trådlöst nätverk för anställda (Medarbetarportalen, inloggning krävs)

Eduroam för dig som är ansluten till andra lärosäten

Många lärosäten i Sverige och utomlands använder eduroam för att ge varandra tillgång till sina trådlösa nätverk. Om ditt lärosäte använder eduroam kan du koppla upp dig mot det när du befinner dig på Göteborgs universitetsbibliotek. Kontakta ditt lärosäte för information om hur du ska gå tillväga för att använda eduroam.

Du som tillhör allmänheten kan använda bibliotekets datorer

Universitetets wifi är inte öppet för allmänheten. Därför kan du inte koppla upp din dator mot trådlöst nätverk när du befinner dig på universitetsbiblioteket. Använd istället bibliotekets datorer för att nå internet och bibliotekets databaser, e-tidskrifter och e-böcker.

Kontakta oss

  • Beskriv din fråga