Bibliotekstjänster på Campus Johanneberg

Studenter och anställda vid Naturvetenskapliga fakulteten som är verksamma på Campus Johanneberg kan använda både universitetsbibliotekets tjänster och ta del av Chalmers huvudbiblioteks studiemiljöer, grupprum och biblioteksservice.

Öppettider

Chalmers huvudbibliotek

Huvudbiblioteket är bemannat och öppet måndag–lördag. På Chalmers biblioteks webbplats finns mer information om aktuella och avvikande öppettider.

Meröppet

Under meröppettider är biblioteket obemannat och GU-studenter som studerar hos Chalmers kan använda lokalerna. Under meröppettiderna kommer du in i lokalerna med ditt GU-kort.

Öppettider för Chalmers huvudbibliotek (Chalmers biblioteks webbplats)

Matematikbiblioteket

Matematikbiblioteket är ett forskningsbibliotek för matematik, matematisk statistik och numerisk analys. Bibliotekets huvudsyfte är att ge service till forskare, lärare och studenter på Matematiska vetenskaper, men biblioteket är öppet för alla.

Öppettider för Matematikbiblioteket (Chalmers biblioteks webbplats)

Boka grupprum

Du som är student kan boka grupprummen på Chalmers huvudbibliotek på Johanneberg och i Kuggen på Lindholmen. Använd ditt GU-konto (gus-id och lösenord) för att boka. På Chalmers biblioteks webbplats finns information om grupprummen och länkar till bokningssystemet.

Om grupprummen (Chalmers biblioteks webbplats)

Kurslitteratur för Naturvetenskapliga fakulteten

Biomedicinska biblioteket på Medicinaregatan 4 finns utlåningsexemplar av kurslitteratur, men också referensexemplar som kan läsas på plats. Observera att du inte kan lämna tillbaka universitetsbibliotekets böcker på något av Chalmers bibliotek. Detta beror på att Chalmers bibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek har olika system för utlån och återlämning.

Mycket av kurslitteraturen finns tillgänglig som e-kursböcker. Du hittar kursböcker i Supersök. Filtrera på Kursbok för att snabbt få träffar på endast kursböcker.

Hitta kursböcker

Läsa och ladda ner e-böcker

Wifi och access till artiklar och databaser

Om du har din egen dator med dig kan du använda det trådlösa nätverket Eduroam för att koppla upp dig. Som studerande eller anställd vid Göteborgs universitet når du databaser, e-böcker, och e-tidskrifter med ditt GU-konto.

Så gör du för att logga in till e-resurser

Hjälp med informationssökning

Studenter och anställda på Naturvetenskapliga fakulteten med placering på Campus Johanneberg kan få hjälp med informationssökning och referenser i Biomedicinska bibliotekets informationsdisk i Zoom. Du behöver inte boka tid, det är bara att droppa in under Zoomdiskens öppettider.

Kontakta oss i Zoom

Boka en bibliotekarie

Som student vid Naturvetenskapliga fakulteten med placering på Campus Johanneberg kan du också boka tid med en av Chalmers bibliotekarier för hjälp med informationssökning och referenser på Chalmers huvudbibliotek.

Boka en bibliotekarie (Chalmers biblioteks webbplats)

Service för dig med läsnedsättning

Universitetsbiblioteket ger utökat stöd till studenter som har en läsnedsättning. Du kan få hjälp med anpassad kurslitteratur, längre lånetid på kursböcker och tillgång till att boka lässtudio på våra bibliotek. Chalmers biblioteks lässtudior kan inte användas av GU:s studenter.

Kontakta oss om service för studenter med läsnedsättning

Kontakta universitetsbiblioteket

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp. Fyll i kontaktformuläret eller ring Biomedicinska biblioteket.

  • Beskriv din fråga