Kuggen på Lindholmen

Lärandetorget Kuggen på Lindholmen är en del av Chalmers bibliotek. Studenter och anställda på IT-fakulteten vid Göteborgs universitet kan ta del av både universitetsbibliotekets tjänster och Kuggens studiemiljöer, grupprum och biblioteksservice.

Öppettider

Kuggen är bemannat och öppet för alla helgfria vardagar från klockan 10.00 till 16.00. På Chalmers biblioteks webbplats finns mer information om aktuella och avvikande öppettider.

Öppettider för Kuggen (Chalmers biblioteks webbplats)

Använd GU-kortet för att komma in vid meröppet

Vardagar mellan 07.00 och 22.00 är Kuggen meröppet utan bemanning. Då kan studenter och anställda vid IT-fakulteten komma in med GU-kort. Entré under meröppettiderna sker genom ingången som vetter mot hus Patricia.

Om meröppet i Kuggen (Chalmers biblioteks webbplats)

Boka grupprum

Du som är student kan boka grupprummen i Kuggen och på Chalmers huvudbibliotek på Johanneberg. Använd ditt GU-konto (gus-id och lösenord) för att boka. På Chalmers biblioteks webbplats finns information om grupprummen och länkar till bokningssystemet.

Om grupprummen (Chalmers biblioteks webbplats)

Kurslitteratur för IT-fakulteten

Pedagogiska biblioteket på Västra Hamngatan finns utlåningsexemplar av kurslitteraturen på IT-fakulteten. Sedan hösten 2022 finns även ett antal referensexemplar av IT-fakultetens kursböcker i Kuggen. Kursböckerna kan inte lånas hem utan är till för läsning på plats, under Kuggens bemannade öppettider.

Observera att du inte kan lämna tillbaka universitetsbibliotekets böcker i Kuggen. Detta beror på att Chalmers bibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek har olika system för utlån och återlämning.

Wifi och access till artiklar och databaser

Om du har din egen dator med dig kan du använda det trådlösa nätverket Eduroam för att koppla upp dig. Som studerande eller anställd vid Göteborgs universitet når du databaser, e-böcker, och e-tidskrifter med ditt GU-konto. Universitetsbiblioteket har flera artikeldatabaser inom IT-fakultetens ämnesområde.

Så gör du för att logga in till e-resurser

Hjälp med informationssökning

Studenter och anställda på IT-fakulteten kan få hjälp med informationssökning och referenser i Pedagogiska bibliotekets informationsdisk i Zoom. Du behöver inte boka tid, det är bara att droppa in under Zoomdiskens öppettider.

Kontakta oss i Zoom

Som student vid IT-fakulteten kan du också också boka tid med en av Chalmers bibliotekarier för hjälp med informationssökning och referenser i Kuggen på Lindholmen.

Boka en bibliotekarie på Lindholmen (Chalmers biblioteks webbplats)

Service för dig med läsnedsättning

Universitetsbiblioteket ger utökat stöd till studenter som har en läsnedsättning. Du kan få hjälp med anpassad kurslitteratur, längre lånetid på kursböcker och tillgång till lässtudio på våra bibliotek. Kuggens lässtudio kan inte användas av IT-fakultetens studenter.

Kontakta oss om service för studenter med läsnedsättning

Kontakta universitetsbiblioteket

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp. Fyll i kontaktformuläret eller ring Pedagogiska biblioteket för att nå oss.

  • Din fråga kommer att besvaras med e-post av bibliotekspersonal under kontorstid, måndag – fredag. Under helgen kan du kontakta oss via telefon.


    Beskriv din fråga