Pedagogiska biblioteket

Biblioteket har böcker och tidskrifter inom utbildningsvetenskap, informationsteknologi och kost- och idrottsvetenskap. Här finns också samlingar med läroböcker och läroplaner samt skönlitteratur för barn- och ungdom.

Exteriörbild av Pedagogiska biblioteket

På Pedagogiska biblioteket

Om lokalernas tillgänglighet

Biblioteket ligger i Pedagogen hus A, där huvudentrén mot Västra Hamngatan är tillgänglighetsanpassad. En tillgänglighetsanpassad parkering finns vid huvudentrén mot Magasinsgatan.

Biblioteket ligger på entréplan och har inga trösklar. En tillgänglighetsanpassad studieplats med dator finns bredvid bibliotekets informationsdisk. Det finns en anpassad toalett utanför biblioteket i anslutning till husets café.

Studieplatser i Kuggen på Lindholmen

Lärandetorget Kuggen är en del av Chalmers bibliotek och finns på Lindholmen. Göteborgs universitetsbibliotek och Chalmers bibliotek har ett avtal som gör att studenter och anställda på IT-fakulteten vid Göteborgs universitet kan ta del av Kuggens studieplatser, grupprum och biblioteksservice. Om du har ett GU-kort vid IT-fakulteten kan du komma in i lokalerna även utanför öppettiderna när Kuggen är obemannat. Observera att du inte kan låna och lämna tillbaka universitetsbibliotekets böcker i Kuggen.

Om Kuggens öppettider och biblioteksservice

Kontakta Pedagogiska biblioteket

Loading map

Postadress

Pedagogiska biblioteket
Box 300
405 30 Göteborg

Besöksadress

Pedagogen A Utsikten
Västra Hamngatan 25
411 17 Göteborg

Leveransadress

Magasinsgatan 34
411 18 Göteborg

Telefon

  • Din fråga kommer att besvaras med e-post av bibliotekspersonal under kontorstid, måndag – fredag. Under helgen kan du kontakta oss via telefon.


    Beskriv din fråga

Öppettider för Pedagogiska biblioteket

Observera att studenter och anställda vid IT-fakulteten även har tillgång till Chalmers biblioteks lärandetorg Kuggen på Lindholmen.

Öppettider under terminstid

Dag Tid
Måndag - torsdag 08:00 - 19:00
Fredag 08:00 - 18:00

Avvikande tider under vårterminen

Dag Tid
Torsdag 9 maj Stängt

Öppettider sommar

3 – 16 juni

Dag Tid
Måndag – fredag 09:00 – 16:00
Lördag – söndag Stängt

17 juni – 18 augusti

Dag Tid
Måndag – söndag Stängt

19 augusti – 1 september

Dag Tid
Måndag – fredag 09:00 – 16:00
Lördag – söndag Stängt

Avvikande tider under sommaren

Dag Tid
Torsdag 6 juni Stängt