Bokskåp för forskare

Humanistiska biblioteket har ett antal bokskåp som är avsedda till förvaring av material som inte får lånas hem. I anslutning till skåpen finns också ett antal arbetsplatser för forskare.

Så använder du bokskåp och forskarplatser

Bokskåpet är avsett för förvaring av bibliotekets material som inte får lånas hem samt ett mycket begränsat urval egna böcker och eget anteckningsmaterial. Inget får förvaras som kan vara skadligt för bibliotekets material, såsom mat och dryck.

Du måste registrera dig varje gång du använder bokskåpet och forskararbetsytan. Du registrerar ditt besök i en dator som finns utanför läsesalsexpeditionen.

Ansök om bokskåp för forskare

Använd kontaktformuläret för att ansöka om bokskåp. Ange numret på ditt GU-kort eller bibliotekskort i din ansökan. Ange även om du har en anställning vid ett universitet eller lärosäte och om så är fallet ange vilken fakultet och institution. Beskriv även ditt forskningsämne. 

Alla ansökningar behovsprövas, så motivera varför du behöver ett bokskåp.

Du kommer bli kontaktad via e-post med besked om din ansökan har godkänts eller inte. När du hämtar nyckeln till ett bokskåp kommer du få skriva på ett avtal om upplåtelse i biblioteket. Längsta tid för lån av bokskåp är ett år med möjlighet till förlängning genom ny ansökan.

  • Beskriv din fråga