Sökhandledning

Du som är student eller forskare kan få hjälp med informationssökning, värdering av källor och referenshantering. Forskare och doktorander kan även få utökat stöd inför systematiska litteraturöversikter. Handledning kan ske på plats eller i Zoom.