Fjärrlån av böcker och artiklar

Ett fjärrlån är en beställning av material som inte finns på Göteborgs universitetsbibliotek eller på andra bibliotek i Göteborg. Det kan handla om böcker, artiklar, bokkapitel, noter eller mikrofilmer.

Beställ artiklar och fjärrlån

Använd vår beställningstjänst för att beställa artiklar och fjärrlån från andra bibliotek. Du kan också beställa direkt från LIBRIS.

Leverans- och lånetid

Det brukar ta en till två veckor att fjärrlåna en bok. Du får ett meddelande när boken kommit in. Lånetiden för fjärrlånade böcker varierar och bestäms av det utlånande biblioteket.

Artikelkopior levereras vanligtvis inom ett par dagar, men kan ibland ta längre tid. Du får ett meddelande när det du har beställt finns att hämta på biblioteket.

Som anställd vid Göteborgs universitet kan du få artikeln skickad med e-post om licensvillkoren tillåter digital leverans. Om digital leverans inte är tillåten skickas artikelkopian med post eller internpost, eller så skickas ett meddelande om att du kan hämta kopian på biblioteket.

Priser

Fjärrlån av böcker

Fjärrlån av böcker från bibliotek inom Norden är gratis. Fjärrlån av böcker från bibliotek utanför Norden kostar 200 kronor per lån. Alla fjärrlån av böcker är gratis för anställda vid Göteborgs universitet.

Beställning av artikel- och kapitelkopior

Beställare Inom Norden Utanför Norden
Anställd eller affilierad vid GU Gratis Gratis
Studenter och distansstudenter 80 kronor 80 kronor
Privatpersoner 80 kronor 80 kronor
Företag 180 kronor* 360 kronor*

*Priset gäller för företag som beställer kopior på upp till 30 sidor. Om kopiorna överstiger 30 sidor betalar företaget dubbelt pris, om de överstiger 60 sidor tredubblas priset och så vidare.

Vad går inte att fjärrlåna?

Det mesta går att fjärrlåna eller få som kopia, men det finns några undantag:

  • Referensböcker
  • Hela tidskriftsnummer och e-böcker
  • Material som finns på universitetsbiblioteket, eller är utlånat
  • Material som finns på andra bibliotek i Göteborg
  • Ljud- och videoinspelningar (beställ istället direkt från Svensk mediedatabas)

Fjärrutlån till andra bibliotek

Bibliotek inom Norden

Offentligt finansierade bibliotek inom Norden betalar för artikelkopior ur våra samlingar. Priset gäller kopior på upp till 30 sidor. Om kopian överstiger 30 sidor betalar biblioteket dubbelt pris, om den överstiger 60 sidor blir det tredubbelt pris och så vidare.

Material Pris
Artikelkopia upp till 30 sidor 80 kronor
Böcker Gratis

Bibliotek utanför Norden

Offentligt finansierade bibliotek utanför Norden betalar fjärrlån ur våra samlingar med IFLA-vouchers.

Material Pris
Artikelkopior En IFLA-voucher
Böcker Två IFLA-vouchers

Kontakta oss om fjärrlån

Kontakta oss om du behöver hjälp med fjärrlån och artikelbeställningar.

  • Beskriv din fråga